Till Aktiv Senior i Svedala - Startsidan
2017-07-24
Logga in
Sök   


Senaste nytt...

[ Skapa nyhet ]

Se Köpenhamn under Kulturnatten [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Mitt i den kalla, lite regniga sommaren inbjuder Köpenhamn till Kulturnat 2012 – men dock först fredagen den 12 oktober.

I år kommer Kulturnattens 250 arrangörer att inbjuda till över 600 annorlunda arrangemang som kan besökas med ett KulturKit för 90 Dkr. Vill du se Köpenhamn från dess bästa sida så markera fredagen den 12 oktober i almanacka . Det brukar också finnas flera riktigt intressanta hotellerbjudande för de som vill stanna kvar över helgen.

För närmare information sen www.kulturnatten.dk .


Senast ändrad: den 16 juli 2012 11:10  
Länk: http://www.kulturnatten.dk

Kraven på bemanning i demensomsorgen [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Socialstyrelsen har, enligt nedanstående pressrelease den 2 april, tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven – inte bemanningen – ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det.

Äldre människor har rätt att få individuellt utformad omsorg utifrån sina behov för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det framgår redan av socialtjänstlagen. För att förtydliga detta har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter om kommunernas ansvar för bemanningen i alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Förslaget till bindande regler skickas ut på remiss i dag.

– Personer med demenssjukdom på äldreboenden har rätt att duscha, äta, gå ut eller lägga sig när de själva behöver. Ingen ska heller behöva ropa på hjälp utan att någon hör. Det är kommunernas ansvar att ge varje individ omsorg utifrån deras behov. För att kunna göra det måste det stå klart vad var och en behöver, men så är det inte alltid i dag, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

I tillsyn och i möten med personal, biståndshandläggare och verksamhetschefer har vi upptäckt att de flesta kommuner inte preciserar vad varje person har rätt att få hjälp med. Socialnämnderna konstaterar i sina biståndsbeslut att personen ska få en plats på ett boende. Men för fyra av fem äldre som bor i särskilt boende anger besluten inte vilka insatser de har behov av.

Därför har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter som bland annat innebär att:
• Socialnämnden i varje kommun ska se till att alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor har tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp han eller hon behöver.
• För att beräkna hur mycket personal som är tillräckligt måste socialnämnden ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. Det ska framgå vad insatserna får för praktisk betydelse för den enskilde. På så sätt blir det tydligt för alla inblandade, inklusive anhöriga, vilken hjälp den äldre har rätt till.
• En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad.
• Kommunerna måste skärpa kontrollen av alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor, både de offentliga och de privata. Socialnämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.
– Omsorgen ska styras de äldres behov, inte av hur mycket personal det finns eller vilka tider personalen arbetar. Reglerna tydliggör hur äldreboenden där det bor demenssjuka personer måste vara bemannade för att leva upp till lagen, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.
Brister i bemanningen både dagtid och nattetid
Socialstyrelsens tillsyn har visat att det finns brister i bemanningen av särskilda boenden för demenssjuka. Våra inspektioner av 94 demensboenden runt om i landet hösten 2010 visade att sex av tio inte hade tillräcklig bemanning för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet nattetid. I löpande tillsyn har vi också konstaterat att det fattas personal dagtid.
Vår tillsyn av 169 särskilda boenden under 2011, som nu sammanställs för att presenteras i slutet av maj, tyder på samma sak. Det är ofta bemanningen och inte de äldres dygnsrytm och vanor som styr när insatserna ges.

Föreskrifterna planeras träda i kraft i januari 2013.Senast ändrad: den 2 april 2012 09:23  
Länk: http://www.socialstyrelsen.se

Sinnenas trädgård [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Sinnenas Trädgård – ett rum för hälsa och livskvalité av Yvonne Westerberg ger en välgrundad insikt i vad natur och miljö betyder för oss alla. Allt ifrån en dement människas hågkomst av sin barndom då hon fick se och känna en mossbelagd sten, till att pulsen och blodtrycket går ner på oss stressade människor när vi vistas i en rogivande grön miljö. Boken borde vara obligatorisk för stadsplanerare och definitivt ett måste för den som är ansvarig för vård och omsorgsplanering.

Därmed inte sagt att inte alla kan ha glädje av att läsa den. Den gav mig en ny insikt i vad min trädgård betyder för mig. Att flytta då man upplever trädgårdsarbetet för tungt är vanligt bland äldre. Men den första tidens lättnad över minskad arbetsbörda kan övergå i saknad av många små naturupplevelser som vi inte tänkt på tidigare. Som att sätta tårna i vått gräs eller känna doften av en schersmin och därmed förnimma hela försommarens ljuvliga känsla.

Sinnenas trädgård – Ett rum för hälsa & livskvalitet – av Yvonne Westerberg är utgiven av ICA Bokförlag.

Senast ändrad: den 20 mars 2012 17:33  
Länk: http://www.ica.bokforlag.se

BRANDSKYDDSUTBILDNING FÖR ÄLDREGENERATIONEN [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Intresserade organisationer med inriktning på personer 65+ kan nu erbjudas hjälp med utbildning i brandskydd för sina medlemmar.

Föreningen Riksbrandutbildarna har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erhålligt uppdragsersättning för att bedriva kostnadsfri utbildning i brandskydd av äldregenerationen. Riksbrandutbildarna är ett nationellt nätverk. Alla instruktörerna är erfarna brandbefäl utbildade vid dåvarande Statens Räddningsverk. Utbildningen ska genomföras i hela landet.

Utbildningens längd är 2 x 45 min eller 1 x 60 och bedrivs i lokaler tillhörande de organisationer som önskar medverka i projektet. Under 2012 beräknas 350 kurser kunna genomföras. Projektet startar under april.

Antalet deltagare per kurs är 20-25 st. Vi genomför gärna två kurser samma dag.
Alla deltagare erhåller en dokumentation i form av ett 16-sidigt A 5 häfte ” En olycka händer så lätt”.

Utbildningsplanen innehåller följande rubriker:
Samhällets olycks- och skadebild
Det egna ansvaret
Statistik bränder i boendemiljön
Förebyggande brandskydd
Agera rätt vid en brand eller tillbud
Rätt utrustning i bostaden
Alarmering
Här hittar du mer information.

Mer information kan erhållas från Karsten Erichs, sekr i Riksbrandutbildarna
via e-post: karre@informationsbolaget.se
eller telefon 040-611 13 00 , 070-247 23 00Senast ändrad: den 19 mars 2012 16:17  

Vasaloppet 2013 fulltecknat [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Samtidigt som Vasaloppet intresserar allt fler seniorer så är det frågan om anmälningstakten inte börjar gå lite för fort för att alla som ser fram mot att åka loppet ska hinna med. Tidigare har man fått skynda på att anmäla sig före sommaren för att vara helt säker på att få en plats, men nu räcker inte en det.

Onsdagen den 15 mars kom nämligen beskedet från Vasaloppsledningen att nu var Vasaloppet 2013 fulltecknat efter bara 11 dagar efter årets lopp. Så nu gäller det för alla intresserade att skynda på med anmälningarna till de båda Öppet Spår-dagarna i det traditionella Vasaloppsspårets hela längd eller till något av de sju andra loppen under Vasaloppsveckan. TjejVasan kommer t ex att 25-årsjubilera 2013.

Senast ändrad: den 16 mars 2012 09:39  
Länk: http://www.vasaloppet.se

Förebyggande hembesök och seniorträffar främjar äldres hälsa [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Äldre som får hembesök och deltar i seniorträffar får bättre hälsa och behöver mindre daglig hjälp i hemmet. Det visar en studie med nära 500 äldre i Göteborg, som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden Susanne Gustafsson och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin har under två år följt 459 personer över 80 år i stadsdelen Örgryte/Härlanda i Göteborg. Målet med projektet, som genomförts i samarbete med Vårdalinstitutet och som även involverat arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och socionom, har varit att utvärdera åtgärder som kan förbättra hälsan för äldre personer som bor hemma.

Tips om vardagshjälpmedel
I studien fick en grupp äldre förebyggande hembesök där de informerades om vilken hjälp de kan få med till exempel vardagshjälpmedel och en fallriskbedömning i hemmet. En annan grupp fick delta i seniorträffar där de fick diskutera åldrandets konsekvenser för hälsan och tipsades om hur problem i vardagen kan lösas. Även denna grupp fick ett uppföljande hembesök.

Behövde mindre hjälp i hemmet
De två grupperna jämfördes därefter med en grupp äldre som inte fått någon förebyggande åtgärd - och resultaten var positiva:
• Äldre som fick förebyggande hembesök och medverkade i seniorträffar skattade tre månader efter studien sin egen hälsa högre än de som inte fått någon åtgärd
• Äldre som fick förebyggande hembesök var ett år efter studien mindre beroende av hjälp med vardagsaktiviteter
• Äldre som medverkat i seniorträffar var mindre beroende av vardagshjälp i upp till två år efter studien

Kan förändra framtida åtgärder
–Resultaten är så lovande att de kan komma att få betydelse när vi utformar framtidens utbud av hälsofrämjande åtgärder för äldre hemmaboende personer. Seniorträffarna visade sig vara den mest fördelaktiga åtgärden, men vi behöver ändå sammanväga resultaten och analysera ekonomiska aspekter för att kunna avgöra vilken av de båda hälsofrämjande åtgärderna som ska förordas, säger Susanne Gustafsson, som presenterar studien i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin.


Senast ändrad: den 8 mars 2012 14:45  
Länk: http://www.sahlgrenska.gu.se

Vasaloppsåkarna allt äldre [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Skidsport verkar vara en av de idrotter som passar bra även för lite äldre utövare. Detta märks inte minst i årets Vasalopp första söndagen i mars då de tippade vinnarna är kring 35 år. De flesta äldre finns dock i Veteranfållan där de åkare som genomfört 30 Vasalopp eller fler får starta. De flesta av Veteranerna, som åker med orange nummerlappar i 30000-serien, är i åldern mellan 65 och 85 år.

13 av de 263 Veteranerna som anmält sig till årets Vasalaopp är inriktade på att genomföra sitt 50:e Vasalopp eller fler. Flest lopp har Bengt Eriksson, Sälens IF och boende i Älvdalen, som i år startar för att genomföra sitt 59:e Vasaloppsår.
Över 100-talet Veteraner testade formen redan i det Öppna Spåret, som är samma 90 km som i Vasaloppet, måndagen innan Vasaloppssöndagen. Många av dessa åker även Vasaloppssöndagen för att nu slippa bromsande nysnö och kunna nå en bättre åktid.

Redaktören av dessa rader nöjde sig dock med att åka sitt 36:e Vasaloppsår i det Öppna Spåret för att kunna serva andra seniormedlemmar under Vasaloppssöndagen.
Senast ändrad: den 4 mars 2012 07:54  
Länk: http://www.vasalaoppet.se

40 000 senior- och trygghetsbostäder regsitrerade i SeniorBoGuiden [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Under åren 2012-2014 förväntas Sveriges knappt 1,8 miljoner 65 år eller äldre att få tillgång till ca 370 nya senior- eller trygghetsboenden. Allt enligt nätverket Aktiv Seniors SniorBo-guide på www.aktivsenior.se , som registrerar såväl befintliga som planerade senior- och trygghetsboenden.

Intresserade seniorer eller deras yngre anhöriga kan genom en enkel sökning i SeniorBo-guiden snabbt få besked om vad som planerats på den eller de ort/er de skulle kunna tänka sig att bo på. I informationen för respektive projekt anges också vanligen aktuella åldersgränser och hur man kan ställa sig i kö eller hyra/köpa den aktuella lägenheten. Där finns också länkning till det företag/mäklare som svarar för uthyrning alternativt försäljning.

De idag ca 370 planerade senior- och trygghetsboendena för färdigställande under åren 2012-2014 omfattar cirka 12 000 lägenheter. Av de planerade projekten avser 178 seniorboende och 156 trygghetsboende. Den planerade nybyggnationen under åren 2012-2014 skulle innebära en ökning av det totala antalet senior- och trygghetsboende med knappt 40 procent.

SeniorBo-guiden registrerade vid årsskiftet 2011-2012 knappt 1 000 befintliga senior- och trygghetsboenden om ca 32 000 lägenheter runt om i Sverige. I SeniorBo-guiden finns dessutom information om de bygg- och fastighetsföretag som svarar för den dominerande delen av planering och byggande av senior- och trygghetsbostäder i landet.

Informationen i SeniorBo-guiden kan sökas fritt via www.aktivsenior.se . Nätverket Aktiv Senior SeniorBo eNyhetsbrev erhålles utan kostnad efter registrering på www.aktivsenior.se .

Senast ändrad: den 22 januari 2012 13:23  
Länk: http://www.aktivsenior.se

Senior- och trygghetsboenden på gång [ Redigera ]     [ Ta bort ]
I SeniorBoGuiden, som du kan finna under huvudmenyn SeniorBo, finns det möjlighet att söka SeniorBo eller TrygghetsBo på gång för att finna information om alla de senior- och trygghetsboende som planeras att byggas i första hand under 2012-2013.

Genom kombinera sökalternativen för aktuell ort med SeniorBo eller TrygghetsBo på gång under kategorier så är det också möjligt att få veta vad som planeras – om det nu är något – ort för ort.
Observera att det alltså gäller postort och inte kommun som sökbegrepp

Det händer ofta något varje dag. Så här i mitten på januari 2012 visar det sig att Bonum håller på att ställa samman detaljerad information om seniorboendet Pilgrimsfalken i Uppsala. Peab har just fått besked om att regeringen har avslagit överklagandena av detaljplanen för Lägerplatsen vid Strandvägen i Landskrona. I Svedala har styrgruppen för Bara Centrum föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förhyra gemensamhetslokalen i det kommande trygghetsboendet i anslutning till bibliotekshuset i Bara Centrum. Och i Ystad har man just tagit första spadtaget till ett nytt trygghetsboende som byggs i direkt anslutning till ett nytt vård- och omsorgsboende.

Senast ändrad: den 18 januari 2012 13:04  
Länk: http://www.aktivsenior.se

Julklapp till äldre på särskilda boenden [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Socialdepartementet gav en liten julklapp till många av de äldre som bor på särskilda boenden då de i en lagrådsremiss föreslår att det ska bli tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholhaltiga drycker på särskilda boenden som tillhandhåller mat.

Lagen, som ska omfatta såväl de boende som deras närstående, förelås träda i kraft den 1 maj 2012
Senast ändrad: den 22 december 2011 11:04  

300.000 skadas varje år i fallolyckor [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Fallolyckor är den i särklass vanligaste olycksorsaken i Sverige. Under 2010 dödades närmare 1.600 svenskar i fallolyckor och statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att fallolyckor orsakade samhället kostnader på 22 miljarder kronor under år 2010.

Sju gånger fler svenskar behöver sjukhusvård till följd av en fallolycka än hur många som behöver vårdas till följd av olyckor i vägtrafiken. Fallolyckor drabbar oss i alla åldrar, i hemmet, på trottoaren, på sport- och idrottsplatsen och på arbetsplatsen.

- Varje år behöver drygt 300 000 människor akut sjukhusvård till följd av fallolyckor. Fallolyckor kostar samhället 22 miljarder varje år. De som drabbas hårdast av fallolyckorna är framförallt äldre och sköra personer. Det är här de flesta dödsfallen finns och det är också de äldre som oftast behöver läggas in på sjukhus för sluten vård, konstaterar utredaren Jan Schyllander på MSB.

Till skillnad mot flera andra olyckstyper ökar antalet dödliga fallolyckor i Sverige. Antalet äldre som blir inlagda på sjukhus ökar också. Ökningen av antalet dödliga fallolyckor är dessutom betydligt större än vad som motiveras av att antalet äldre ökar.

- Rent krasst är det väsentligt många fler som skadas och omkommer till följd av fallolyckor än vad det är i till exempel trafikolyckor och bränder. Därför behöver vi satsa mer för att förebygga fallolyckor. Både för att lindra mänskligt lidande och för att spara på samhällskostnaderna, säger Jan Schyllander.

- Olyckorna för äldre i hemmet orsakar mycket lidande och orsakar samhället stora kostnader. Genom att arbeta förebyggande kan vi gemensamt minska riskerna och samtidigt öka livskvaliteten för våra seniorer, säger Inger Mörk, handläggare i äldresäkerhet på MSB.

- Men det handlar inte bara om att göra hemmen säkrare och tryggare genom att ta bort lösa sladdar och halkiga mattor. Det är minst lika viktigt att aktivera de äldre med motion och hjärngympa för att de ska få ett rikare liv samtidigt som riskerna i deras vardag minskar, säger Inger Mörk.

Exempel på aktiviteter och enkla åtgärder för att minska antalet fallolyckor bland äldre: Förebyggande hembesök, fixartjänster, läkemedelsgenomgångar, snöröjning och halkbekämpning samt anordnandet av sociala mötesplatser är exempel på åtgärder som framförallt åvilar kommunerna.

Andra typer av åtgärder kan ofta utföras av den äldre själv eller tillsammans med anhöriga. Hit hör att satsa på fysisk aktivitet, träna upp balansen, använda broddar vintertid, fixa halksäkra mattor, undvika lösa sladdar samt äta näringsriktig mat.

För utförligare information använd följande länkadress:
www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/MSB-rapport-Antalet-fallolyckor-fortsatter-att-oka/

Senast ändrad: den 11 november 2011 16:51  
Länk: http://www.msb.se

Att arbeta efter 55 [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Karriärrådgivaren Charlotte Hågård fick frågan om det finns någon chans för en 56-åring att byta jobb i DN.JOBB söndagen den 23 oktober.

Svaret blev troligen tvärt emot vad många tänkt sig ”att du har alla chanser att byta jobb”. Speciellt om du i ansökan poängterar ”att du är erfaren och rutinerad”.
Betona framgångshistorier, resultat och prestationer. Ge intryck av aktivitet, energi och entusiasm i ditt brev och intervjun, rekommenderar karriärrådgivaren. Nätverket Aktiv Senior bara instämmer.

I samma bilaga intervjuas folkpartiriksdagsledamoten Barbro Westerholm , 78 år (ja det är rätt), kring frågan om hur länge man ska kunna ha rätt att arbeta. Barbro Westerholm föreslår att man ska få arbeta även efter 65 år. Helst utan bortre gräns men med möjlighet att få arbeta deltid från 61 år på motsvarande sätt som gäller för småbarnsföräldrar.

- Vi måste ta tillvara den kompetens som äldre har och den resurs som varje äldre person är, säger Barbro Westerholm i intervjun.

Senast ändrad: den 24 oktober 2011 13:39  
Länk: http://www.dn.se

Pensionärer konsumerar som de yngre [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Pensionärer lägger allt mer av sin disponibla inkomst på resande och fritid. Under de senaste 30 åren har köpkraften stärkts och konsumtionsmönstren blivit påtagligt mer likt yngre åldersgrupper. Det visar AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Prisökningar sedan början av 2000-talet har varit nästintill identiska för pensionärer som yngre målgrupper.

Pensionärernas konsumtion har blivit allt mer lik de yngres. Skillnaderna i konsumtionsmönstren var markanta för drygt 30 år sedan, men har idag nästan raderats ut. Den främsta orsaken är att pensionärers inkomster närmat sig övriga befolkningens. Nyblivna pensionärer hade i början av 90-talet cirka 88 procent av de disponibla inkomsterna för yrkesarbetande personer mellan 30 och 49 år. Cirka två decennier senare är pensionärernas andel uppe i 94 procent.

- Det större ekonomiska utrymmet gör att allt fler pensionärer kan unna sig mer nöje. Vi kan också se att utgifterna för sjuk- och hälsovård har minskat i betydelse, vilket kan vara ett tecken på att de är friskare och därmed också har större möjligheter att resa till exempel, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

I slutet av 70-talet spenderade pensionärer cirka 50 procent av sina utgifter på mat och bostad, medan yngre spenderade drygt 30 procent. Nu är skillnaden marginell med 43 procent för pensionärer och 40 procent för samtliga hushåll.

För frågor, kontakta: Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Senast ändrad: den 24 oktober 2011 12:27  
Länk: http://www.amf.se

"Aktiestinsen" stöder forskning om äldres aktivitet [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Lennart Israelsson, även kallad Aktiestinsen, har överlåtit en aktieportfölj till ett värde av cirka fem miljoner kronor till Hälsohögskolan i Jönköping.
Aktiestinsens stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa ska bedriva ett entreprenöriellt forsknings- och utvecklingsarbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

Forsknings- och utvecklingsarbetet ska utgå från Hälsohögskolan och inkluderar såväl hälsofrämjande, preventiva som rehabiliterande insatser. Projekten ska drivas i samverkan mellan forskare och/eller studenter vid Hälsohögskolan samt externa entreprenörer inom arbetsterapiområdet.

Senast ändrad: den 20 oktober 2011 13:45  
Länk: http://hj.se/om-hogskolan/press.html

Bo bra på äldre dar [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Sydsvenskans tematidning Familjeliv hade den 19 oktober en artikel kring trygghetsboende baserad på en intervju med Aktiv Seniors projektsamordnare Ulf Selin. Vi återger här artikeln i sin helhet:

Planera i god tid för hur du vill bo när du blir äldre, betonar Ulf Selin, projektsamordnare i nätverket Aktiv Senior.

Många väntar med att förändra sitt boende tills nöden kräver detta. Idag finns boendealternativ som bidrar till social gemenskap och service när man behöver. Det är bekvämt och tryggt!

Många fastighetsägare satsar på så kallade senior- eller livsstilsboende som man kan anmäla sig till redan när man fyllt 55 år - vanliga lägenheter som ofta erbjuder olika faciliteter. Däremot finns inga krav på gemensamhetslokaler eller gemensamma måltider. Boendet stöds inte heller med statliga pengar. Här gäller det att välja ett område som erbjuder aktiviteter och service som passar dina behov och börs.

Trygghetsboende
Denna boendeform är tänkt som en god övergång mellan villa/radhus eller större lägenhet och serviceboende eller särskilt boende som är alternativet om du blir sjuklig och inte kan klara av att bo själv.
Detta är vanliga lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler för bland annat hobby och rekreation. Boendet ska också erbjuda möjlighet för de boende att äta tillsammans under trivsamma former. Trygghetsboende innebär också att det finns en värd eller värdinna några timmar varje dag - ett stöd för de boende och deras aktiviteter. Staten ger investeringsstöd för byggande av trygghetsboende - för att kunna hålla nere kostnaderna för lägenhetsinnehavarna. Du måste ha fyllt 70 år för att få flytta in i ett trygghetsboende men du kan söka dit via den fria bostadskön i kommunen innan du ”har åldern inne”.

Tanken med trygghetsboende är att både den yttre och inre miljön ska vara utformade så att det går att bo kvar, även om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälp vid förflyttning.

Planera i tid!
- Anta utmaningen att flytta till ett bekvämt boende på ålderns höst och skapa samtidigt en delvis ny social plattform i god tid. Det ska vara enkelt, trevligt och bekvämt att leva med möjlighet till aktiviteter och socialt umgänge. Då håller man sig också friskare längre, konstaterar Ulf Selin. Se på olika boalternativ, ställ dig i kö där du gärna vill bo. Om det saknas trygghetsboende där du bor - ställ krav på politikerna, så att de får veta att efterfrågan finns. Det finns kommuner som aktivt satsar på ett varierat urval av boende även för äldre. Dit hör bland andra Helsingborg.


Senast ändrad: den 19 oktober 2011 10:46  

Nytt trygghetsboende i Sundsvall [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Under torsdgen invigde tidigare ordförande för Äldreboendedelegationen och riksdagskvinnan Barbro Westerholm Sundsvalls första trygghetsboende.Det nya tryghetsboendet med 21 lägenheter som ligger på Sidsjö-området presenteras i detta TV4-inslag.
Senast ändrad: den 27 augusti 2011 09:59  
Länk: http://www.sidsjofastigheter.se

12000 danska pensionärer väljer Sverige [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Den 28 juli skrev Berlingske Tidende att Sverige är det populäraste valet för danska pensionärer som vill flytta utomlands. Hellre Sverige än Spanien om de äldre får välja. Inte så konstigt kanske, med tanke på närheten till Danmark. En artikel som kommenteras av bloggen Dansk&Svensk från Öresunds Översättningsbyrå.

När yngre danskar flyttar till Sverige, och då i synnerhet Malmö, är det oftast inte ett resultat av valfriheten, utan av det faktum att man inte får bo i Danmark tillsammans med sin utländska partner. I Malmö är man däremot välkommen. Men varför flyttar äldre till Sverige? Det diskuteras över huvud taget inte i artikeln i fråga, men ett par skäl är alldeles uppenbara: Man bor fortfarande något billigare och eventuellt också bättre på den här sidan sundet (lägenhetsstandarden är ofta högre än i Köpenhamn). Och om man bor här riktigt länge har man stora ekonomiska fördelar av det. De verkliga vinnarna är ens barn, eller andra arvingar. I Danmark är arvsskatten hög (15 procent för den närmaste familjen, men annars 40 procent, t.ex. för syskon), medan den här i Sverige sedan länge är slopad. ”Skicka svärmor till Sverige” är således det råd man får på webbsajten ditsverige.dk. Om svärmor eller svärfar (eller varför inte far och mor?) hinner bo i Sverige i minst fem år innan de dör, är det de svenska arvsreglerna som gäller. Ganska fördelaktigt, med andra ord. Ett tredje möjligt skäl till att danska pensionärer väljer Sverige kan vara att vissa av dem redan tillbringat en hel del tid här under sitt verksamma liv. Många danskar har som bekant sommarstuga i Sverige.

Enligt Danska Pensionsstyrelsen bodde 2010 11 638 danska pensionärer i Sverige, 4 732 i Norge, 4 704 i Tyskland, 3 496 i Spanien och 2 124 i Frankrike. Ca 7 000 svenska pensionärer har enligt undersökningen valt att bosätta sig i Danmark.

Senast ändrad: den 4 augusti 2011 17:29  

Så väljer du Rätt Äldreomsorg [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Anmälan till boken ”Så väljer du Rätt Äldreomsorg”. Författarna Claes Björck och Anna Bidö målar upp en bild av möjligheter som man som enskild inte känner igen. Flera kommuner har inte infört möjligheten att välja operatörer.

Vid många andra kommuner är det viktigare att individen passar in i systemet än att ge den så väl omtalade individuella vårdanpassningen. Emellanåt är det befogat att ställa sig frågan om den hjälpbehövande är till för att kommunens vård och omsorg skall fungera istället för tvärt om. Allt fler betonar att de äldre vill stanna hemma så länge som möjligt men ingen frågar varför det är så? Kan det vara så enkelt att det som erbjuds inte tilltalar individen? Mitt hem är min borg, hemma bestämmer jag men när jag kommer till ett vårdhem får jag rätta mig efter systemet i stor utsträckning. Allt fler talar om individanpassad vård men vid utövandet så faller det i skymundan pga. kostnadsskäl.

Vi skall vara realister. Vårdkostnaden är hög och den kommer att bli än högre. Snålspara enligt osthyvelprincipen är ingen lösning utan kvalitetsförsämring. Enda hållbara lösningen på längre sikt är förebyggande friskvård som reducerar och fördröjer behovet av vård. WHO-s expertis säger att drygt två tredjedelen av alla sjukdomar är självförvållade och livsstilberoende. Andra forskarrön visar att en satsad krona inom friskvården sparar tre inom sjukvården. Individen går inte fri, vi får själv bidra med insatser istället för att klaga båda på långa vårdköer och höga vårdkostnader. Här finns det fantastiska möjligheter till kostnadsbesparingar och livskvalitetshöjningar för att inte tala om nya arbetstillfällen.

Man måste göra klart för sig att i inget system får man utdelning utan att investera först. Att investera på detta område är en investering för alla eftersom alla är med och betalar kostnaderna och alla är med som anhöriga för att försöka hålla kostnaderna nere. Sist men inte minst så lär ju alla åldras och kommer in i systemet förr eller senare, helst senare.

Handboken är att rekommendera för att ge individen överblick över vilka variationer som kan förekomma i kommunerna. Vidare är boken bra som vägledning för vad som är rimligt att begära. De flesta som kommer in i systemet är mycket utlämnade, kommunernas infomaterial lämnar mycket övrigt att önska. Många som arbetar inom vården tänker inte på att vara i behov av vård är i sig själv ett handikapp för att kunna hantera ett komplicerat system som vården ju är. Vidare lämnar boken tips och råd om var man kan finna ytterligare information.
Jag använder boken som uppslagsbok när jag i egenskap av ordförande i en anhörigförening skall ge råd för dem som kommer med frågor till mig. Boken kan också vara till nytta för kommunerna att orientera sig om vad andra kommuner gör.

Boken "Så väljer du rätt äldreomsorg" är utgiven på Gothia Förlag, www.gothiaforlag.se .

Wellness inspiratör
Stefan Bauer

Senast ändrad: den 7 juli 2011 12:06  
Länk: http://www.gothiaforlag.se

Elopeder testas på Micasa-seniorboende [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Eloped är en elektrisk rullstol som får köras på cykelbana och trottoar såväl som inne i varuhus. Över sommaren kan hyresgäster i Reimersholmes seniorboende i Stockholm nyttja elopeder på prov. För att köra den behövs det inte några förkunskaper. Den är så pass enkel i reglagen och stabil i konstruktionen. På trottoaren är maxfarten sex kilometer i timmen och på cykelbanan åtta. Elopeden har både tuta och blinkers. Batteriet räcker i två till fyra timmar beroende på hur och var den körs. Skulle batteriet ta slut under turen är det bara att ringa taxi och berätta om stoppet. Taxin kör hem både förare och eEloped.

Micasa erbjuder Elopederna på Reimersholme seniorboende på prov under sommaren. För cirka 100 kronor i månaden bokas de fritt. Är intresset stort blir de kvar. Dessutom kommer Micasa då även införa dem på prov i andra senior- och trygghetsboenden.


Senast ändrad: den 28 juni 2011 09:34  
Länk: http://www.micasa.se

Många äldre lider av yrsel i onödan [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Mer än var tredje 75-åring lider av yrsel och balansproblem, med ökad risk för fallolyckor. Och andelen drabbade ökar med stigande ålder. Men trots att orsaken till yrseln kan vara lätt att diagnostisera och bota, får de flesta inte den hjälp de behöver. Det visar en färsk studie vid Örebro universitet, som är den hittills största i världen i sitt slag.

- Vår hypotes är att läkare, sjukvårdspersonal och patienterna själva ofta tror att yrsel är ett normalt ålderssymptom, att det helt enkelt ska vara så, säger sjukgymnasten Lena Kollén, som presenterar sina resultat i en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.
Undersökningen visade att 36 procent av 600 undersökta 75-åringar hade yrsel och balansproblem. Många av dem hade en form av yrsel som i dag kan botas enkelt med ett fåtal behandlingar. Så kallad godartad lägesyrsel, med det vardagliga namnet kristallsjuka, orsakas av saltkristaller som lossnat från sin plats i innerörat och stör balanssinnet. Dessa kan dock lätt avlägsnas genom specifika huvudrörelser som kallas för manöverbehandling.

Försämrad livskvalitet
- En stor majoritet hade inte sökt läkare för sin yrsel, men de som faktiskt hade sökt hjälp hade trots detta inte fått denna enkla och effektiva behandling.
Studier visar att äldre människor med yrsel har försämrad livskvalitet, och upplever yrseln som ett hinder i vardagslivet. Risken att ramla och drabbas av frakturer är dubbelt så hög för denna grupp.
- Det finns alltså många skäl till att problem med yrsel hos äldre människor alltid borde bli noggrant utrett, vilket tyvärr ofta inte är fallet i dag. Då skulle man lätt kunna undvika onödigt lidande.

Drabbar inte bara äldre
Yrsel drabbar dock inte bara äldre, och det kan finnas en rad olika orsaker bakom problemen. Lena Kollén har även undersökt en annan vanlig yrselsjukdom, akut unilateralt vestibulärt bortfall (AUVL), balansnervsinflammation, som innebär en plötslig balansstörning på ena sidan, med kraftig akut yrsel, kräkningar, ångest och oro . Studien visar att tidig och intensiv rehabilitering med aktiv balansträning leder till tillfrisknande för de allra flesta patienter.

Senast ändrad: den 22 juni 2011 15:41  

När horisonten flyttar sig av Bodil Jönsson [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Recension av boken: Bodil Jönsson: När horisonten flyttar sig. Att bli gammal i en ny tid. Brombergs, 2011. 154 s.

Bodil Jönsson har tidigare skrivit ett flertal tankeböcker, bland andra om tiden Tio tankar om tid, I tid & otid, Guld och Tio år senare. Den här gången behandlar hon de centrala problemställningarna av ”den nya ålderdomen” – hon vrider och vänder här på många av våra cementerade föreställningar om åldrande och äldre. Hon får oss att se pensionsåldern som en tid fylld av möjligheter och helt nya utmaningar. Det refereras ofta till den danska författaren, Klaus Rifbergs uttalande om att ”Livet är faktiskt ett konstverk som förtjänar den största uppmärksamhet”.
Det ges många exemplar på hur de nya sätt att leva, arbeta och samtidigt vara gammal hittar sina former i den tredje del av livet som allt fler får uppleva som pensionärer. På ett ärligt och personligt sätt berättar hon om sina egna upplevelser kring att bli gammal (idag) och gå på upptäcktsfärd nu för att utnyttja de största och bästa möjligheter till att vara sig själv, komma underfund med vem man är och vad man vill, här i portföret till ålderdomen. ”Själv började jag undra om det går att lära sig att bli gammal – och hur man i så fall gör det. Jag har ju faktiskt aldrig varit gammal tidigare. Om jag nu har en tredjedel av livet framför mig, vad vill jag då göra med den?”

Tidigare upplevelser och livserfarenhet (årsringar) ger djupet och bakgrunden till de äldres reflexioner och förväntningar därför, är det meningsfullt att göra skillnad mellan gamla och unga. Skiljelinjen mellan gammal och ung markeras tydligt av Klaus Rifbjerg utsaga: ”När man är gammal, är man inte ung.”
Väl vetande om det kända vanemönstret hos de äldre människor och, med respekt för dessa inrotade vanornas område, framhäver författaren att det finns även ett kreativt landskap där äldre ofta kan vara väl så flexibla och associativa som yngre: ”Vi vågar helt enkelt ta ut svängarna lite mer eftersom vi har fått tillräckligt många årsringar och genom dem uppnått en ökad säkerhet. Vi har i stort sett tappat rädslan för att göra bort oss…. . Detta ger oss en större frihet att både tänka och göra nytt, inte trots vår höga ålder utan snarare tack vare den”.
Eftersom demokratin ständigt behöver återerövras, oberoende av ålder, understryks viktigheten i att de äldre forstsatt vill vara med i samhällsutvecklingen. Därför är bildningsintresset sent i livet för att därmed utveckla sig som medmänniska och medborgare ett viktigt element i ”den nya ålderdomen”. Författaren är kritisk mot att i dagens samhälle främjas inte bildningsintresset, vare sig hos gamla eller unga. Hon vänder sig emot den nuvarande förskjutningen i vårt politiska system från att vara medborgare (att själv vara med och bidra till det värdeskapande) till att bli skattebetalare eller röstberättigad, där de politiskt valda och administrationen sköter det demokratiska.
Det demografiska faktum, att vi är på väg mot en tid då många blir så gamla att vi kan komma att leva fyra-fem generationer samtidigt, inte som nu tre-fyra, gör att äldre människor uppfattas ofta som en belastning: det finns skrämmande framtidsbilder av ett samhälle tyngt av tärande åldringar med ibland en förolämpande attityd (uttrycket köttberget m.m). Den här ”tankeboken” kan ge dagens åldrande generation uppmuntran och stöd till att bemöta detta: ”Vi har betalat våra pensioner själva. Och vi bidrar fortfarande till det gemensamma och tänker också fortsätta med det. Dock troligen i nya former som vi väl uppfinner själva eftersom inte samhället och näringslivet verkar ha några erbjudande”.

Irene Wormell

Senast ändrad: den 8 juni 2011 15:50  
Länk: http://www.brombergs.se

Oenínghet om lagstiftning om åldersdiskriminering inom EU [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Den seniora riksdagskvinnan Barbro Westerholm (fp) har varit med socialutskottet i Bryssel och diskuterat EU-frågor. Här kommer två kommentarer klippta från Liberala seniorers nyhetsbrev kring diskussionerna i Bryssel.

På min fråga om vad som görs för äldre med funktionsnedsättningar hänvisade man till paraplyorganisationen AGE:s arbete med frågan. Kändes litet nedslående för det innebär att handikapprörelsen inte driver på. Det AGE gjort baseras på det som jag tog fram 2006 i samband med att österrikiska ordförandeskapet hade ett särskilt möte om äldre med funktionshinder i Graz. Det är fem år sedan och uppenbarligen har i princip inget hänt sedan dess.

Det förslag om ett brett direktiv om åldersdiskriminering som kommissionen tagit fram har fastnat i Tyskland. De vill inte ha en sådan lagstiftning. Så jag hoppas, hoppas att det förslag Erik Ullenhag har på sitt bord och som är utformat i enlighet med kommissionsförslaget kommer som proposition inom de närmaste veckorna. En rad länder i Europa hoppas på att vi i Sverige tar det här steget för det hjälper dem att komma vidare med sina lagstiftningar.

Senast ändrad: den 7 juni 2011 12:38  
Länk: http:// www.folkpartiet .se

Rapport från Anhörigriksdagen 2011-05-24-25 [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Från radio kända Lisa Syren är moderator igen. Lisa inledde med uppmuntrande ord och betonar anhörigverksamhetens vikt i samhället för ca 800 deltagare från landets 290 kommuner. Här samsas många olika yrkesgrupper och så anhöriga förstås.

Dagens första talare är Barn- och äldreminister Maria Larsson. Maria betonar likaså de anhörigas viktiga roll och uppmanar dem till att vara hennes förlängda arm mot kommunerna.
Hon betonar att individualisering är honnörsord i vården. Vidare framhåller hon att anhörigvårdare och personal skall betraktas som partners i vården. Hoppas att hon inser att partnerskap betyder att man arbetar på lika villkor. Maria framhåller likaså att samordningen skall göras av samhället och inte av anhöriga. Det finns ca 1.5 miljarder i statsbidrag att söka för kommunerna för att investera i anhörigverksamheten de närmaste fyra åren och det är viktigt att kommunerna är aktiva och arbetar med de här pengar.
Maria Larsson säger att stöd till anhöriga är en fråga om goda levnadsvillkor och är en samhällsfråga. Hoppas bara att hon kan sätta kraft bakom dessa ord, med tanke på att hennes parti är en liten del i alliansregeringen.

Två dagars digert program sätter sina spår i deltagarna. Utöver många intensiva föreläsningar finns det 44 utställare som presenterar olika varor och tjänster som passar in i temat vård och anhörigverksamhet.
Många parallella seminarier gör att man måste välja. Önskvärt vore om man kunde delta i flera föredrag. Det skall komma en sammanställning på www.ahrisverige.se där det ska vara möjligt att följa upp det som presenterades.
Starkaste intrycket blir nog sista inslaget med rubriken ”När en älskad familjemedlem tar sitt liv”. Här får man följa med i berättelsen hur svårt det kan vara att se allvaret i en situation. Att tro på en människa samtidigt som man skall kunna se hur det verkligen står till. Vården missar likaså och då uppstår frågan igen, hur skall vi outbildade anhörigvårdare agera när den kompetenta vården gör så grova missar.

Det är som vanligt att efter två så givande och innehållsrika dagar skiljs man med fler frågor än svar. Men det skall kanske vara så för att man kan fortsätta och arbeta med sina uppdrag.

Wellnessinspiratören
Stefan Bauer

Senast ändrad: den 7 juni 2011 12:20  
Länk: http://www.ahrisverige.se

Högst månadsutbetalningar från Alecta [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det är inte bara avgifter och avkastning som påverkar din framtida pension. Hur bolagen räknar fram vad de ska betala ut per månad är också viktigt. Här spelar saker som hur bolagen sätter en genomsnittlig livslängd och räntan de räknar med stor roll. Allt enligt Nyhetsbrevet Pensioner & Förmåners beräkningar

Generellt sett kan vi säga att du om du väljer ett bolag som har en låg beräknad livslängd får du ut mer pension i början av utbetalningstiden än från ett bolag med längre beräknad livslängd. Det ger dig en hög och stabil pension redan från start och det minskar risken av att du inte hinner få ut alla dina pengar innan du dör.

Inom ITP ger Alecta högst månadsutbetalning från start
Nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner har gjort en sammanställning över vad du får i pension från de olika bolagen inom ITP. Här hamnar Alecta i topp när det gäller att betala ut en hög månatlig pension direkt från start.

Det beror bland annat på att vi räknar med en kortare livslängd än övriga ITP-bolag och att vi väljer att betala ut en hög pension redan från start.

Bolag Beräknad livslängd Månadsutbetalning (första månad)
Alecta 21,4 år 5 474 kr
Länsförsäkringar 23,4 år 4 883 kr
AMF 22,4 år 4 859 kr
Skandia Liv 22,5 år 4 615 kr
Nordea Liv & Pension 24,7 år 3 373 kr

Beloppen är beräknade på en person som fyllt 65 år och har en miljon i kapital och väljer livslång utbetalning. Det är inte bara den beräknade livslängden som gör skillnaderna. Bolagens utbetalningsmodell påverkar också utbetalningens storlek. Beräkningen gäller för den premiebestämda planen ITP 1 och ITPK. Den förmånsbestämda planen ITP 2 påverkas inte.

Kortare beräknad livslängd ger högre månadspension
Hur länge vi beräknas leva påverkar vad vi får ut i pension. Hur kan detta komma sig? Jo, när utbetalningen ska starta tittar vi på hur länge pengarna ska räcka och sätter utbetalningen utifrån detframhåller Alecta.

Har du valt att pengarna ska betalas ut så länge du lever beräknar vi månadsutbetalningen utifrån den genomsnittliga livslängd som gäller vid starten. Ju kortare livslängd vi räknar med desto högre blir utbetalningen. Vi fortsätter så klart att betala ut din pension också om du lever längre. Alecta har den kortaste beräknade livslängden av alla bolagen inom ITP. Alectas antaganden om beräknad livslängd grundar sig på vårt försäkringsbestånd.

Hög utbetalning redan från början
Det finns även andra faktorer som påverkar din pension Bland annat har bolagen olika sätt att betala ut pension där vissa bolag betalar ut mycket pension i början och andra högst pension i slutet av livet när man har mindre behov av pengarna. Alecta har valt att betala ut mycket pension redan från start, när du kanske har större behov av pengarna, och räknar med att sedan hålla så gott som oförändrad utbetalning i fortsättningen.
Senast ändrad: den 3 juni 2011 16:14  
Länk: http://www.alecta.se

Sjunkande pensioner för ålderskullarna 1938-42 [ Redigera ]     [ Ta bort ]
I fjol föll pensionerna för årskullarna 1938 till 1942 med drygt fem procentenheter. Nu har fallet upphört. För årskullen 1943 har pensionen ökat med knappt en procentenhet, det visar en ny rapport från Folksam. Men uppgången är troligen tillfällig och för kvinnorna ser pensionsprognosen fortsatt dyster ut.

Enligt Folksams undersökning talar allt för att den allmänna pensionen fortsätter att sjunka på grund av livslängden stiger snabbare än förväntat, medan den faktiska pensionsåldern inte stiger i motsvarande grad.

Den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor födda 1943 uppgår till 14 950 kronor i månaden. Det motsvarar 72 procent av den genomsnittliga pensionen för män (20 900 kronor/månaden).

Undersökningen visar att den sammantagna pensionsnivån sjönk för årskullarna födda mellan åren 1938 och 1942, från 86,1 till 80,8 procent av slutlönen, men har ökat till 81,7 procent för den senaste årskullen, födda år 1943. Att pensionen minskade för årskullarna mellan 1938 och 1942 beror på att den allmänna pensionen minskade från 61,3 till 54,2 procent av slutlönen.

– Tjänstepensionen har emellertid stigit för alla årskullar mellan 1938 och 1943, från 16,6 till 19,8 procent av slutlönen. Den privata pensionens andel av slutlönen tenderar dock att minska trots att det privata pensionssparandet har ökat.

Senast ändrad: den 3 juni 2011 16:09  
Länk: http://www.folksam.se

Sjunkande pensioner för årskullarna 1938-42 [ Redigera ]     [ Ta bort ]
I fjol föll pensionerna för årskullarna 1938 till 1942 med drygt fem procentenheter. Nu har fallet upphört. För årskullen 1943 har pensionen ökat med knappt en procentenhet, det visar en ny rapport från Folksam. Men uppgången är troligen tillfällig och för kvinnorna ser pensionsprognosen fortsatt dyster ut.

Enligt Folksams undersökning talar allt för att den allmänna pensionen fortsätter att sjunka på grund av livslängden stiger snabbare än förväntat, medan den faktiska pensionsåldern inte stiger i motsvarande grad.

Den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor födda 1943 uppgår till 14 950 kronor i månaden. Det motsvarar 72 procent av den genomsnittliga pensionen för män (20 900 kronor/månaden).

Undersökningen visar att den sammantagna pensionsnivån sjönk för årskullarna födda mellan åren 1938 och 1942, från 86,1 till 80,8 procent av slutlönen, men har ökat till 81,7 procent för den senaste årskullen, födda år 1943. Att pensionen minskade för årskullarna mellan 1938 och 1942 beror på att den allmänna pensionen minskade från 61,3 till 54,2 procent av slutlönen.

– Tjänstepensionen har emellertid stigit för alla årskullar mellan 1938 och 1943, från 16,6 till 19,8 procent av slutlönen. Den privata pensionens andel av slutlönen tenderar dock att minska trots att det privata pensionssparandet har ökat.

Senast ändrad: den 3 juni 2011 16:08  
Länk: http://www.folksam.se

Aktiv Senior var där! [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Rapport från en konferens om morgondagens äldreboende i Göteborg 18-19/5

Det finns ett begrepp i debatten kring morgondagens vårdboende som jag tror att vi seniorer har anledning att lägga på minnet och hjälpa till ett förverkligande - Salutogent äldreboende. Salus är latin för ”hälsa” och den röda tråden genom det salutogena tänkandet är just att de boende skall ges en så trivsam, rolig och hälsostimulerande vardagstillvaro som möjligt. Något om vilket personalen kan säga att ”här vill jag bo själv en gång i tiden”. Tänkandet har ännu så länge bara sin praktiska utformning i vården, men är lika relevant i ett seniorboende av mellanboendekaraktär (mellan kvarboende och någon form av vårdboende).

En av eldsjälarna till det salutogena boendet i Tre Stiftelser i Göteborg är Monica Berglund och hon var värd för konferensen som arrangerades i samarbete med FortbildningsFörlaget/Tidningen Äldreomsorg vars chefredaktör Elisabet Spjuth förtjänstfullt höll samman det hela. Ett hundratal deltagare kom från Piteå i norr till Malmö i söder. Föredrag från personer i verksamheten varvades med studiebesök i stiftelsens vårdhem. Grundtankarna är också beskrivna i en helt underbar bok, ”Lust till Livet”, som ni skall köpa, låna på biblioteket eller bara provläsa på www.lusttilllivet.se; Tankarna i vårdfilosofin kan sägas vara mest sunt förnuft och självklarheter men de behöver ett nytt fräscht samlingsnamn för att de skall få en egen och tydligare identitet och plats i debatten.

Ursprunget till vårdfilosofin är Aaron Antonovskys forskning (KASAM – Känslan Av SAMmanhang). Tankarna förs idag vidare av forskaren och författaren fil dr Peter Westlund. Det finns planer på att skapa ett nätverk av alla goda krafter i den här riktningen och därmed få den mer självklar i diskussionerna kring en nödvändig förändringsattityd till morgondagens äldrevård.

Till stor del handlar det om att aktivera de boende med sådant som de själva känner som lustbetonat och meningsfullt – skapande gemenskap i alla former, sång, musik, dansrörelser, sagoberättande och annan kultur. ”Mental motion” är minst lika viktig som fysisk aktivitet. Hjärnan behöver rolig stimulans (prof Michael Nilsson). Upplevd känsla av ensamhet och övergivenhet är konstaterad grogrund för flera ålderstypiska åkommor. Bäst uppnår man dessa positiva effekter i ett gemenskapsboende – hemtjänst i ett envist kvarboende är inget alternativ.

Kostar inte sådana ambitioner, undrade någon. Det lär väl vara ofrånkomligt men det skapar också en ny personaltrivsel som har sina ”vinster”. Och om samhället verkligen tog sig för att räkna på vad investering i förebyggande hälsa kostar i förhållande till vad det ger i minskade vårdkostnader, så skulle det kanske t o m kunna bli aktuellt med belöningsincitament till boenden och boende som satsar på en salutogen vårdfilosofi. Vilket lysande doktoranduppslag!

Björn Zätterström Pensionär och civilekonom. Initiativtagare till Det Alternativa Senior(mellan)Boendet
Senast ändrad: den 20 maj 2011 13:26  

Begränsade resurser skapar svårigheter [ Redigera ]     [ Ta bort ]
”Resurstillgången i kommunernas vård och omsorg av äldre har begränsats så att äldres säkerhet och trygghet inte alltid kan tillgodoses. Det finns starka skäl att ifrågasätta om alla äldre personer får den vård och omsorg de behöver för att uppnå en skälig levnadsnivå. Det finns också anledning att ifrågasätta om personer med svåra hjälpbehov, för vilka alternativet är särskilt boende, får hemtjänst i tillräcklig omfattning. Bristfällig biståndsbedömning och bristfälliga biståndsbeslut påverkar rättssäkerheten negativt. Inlåsning och tvångsåtgärder används dessutom utan lagstöd”.

Ja texten ovan kommer inte från någon missnöjd pensionärsgrupp eller Uppdrag granskning efter något av deras nedslag. Utan det kommer från sammanfattande iakttagelser i ”Lägesrapport 2011- Hälso- och sjukvård och socialtjänst” utgiven av Socialstyrelsen i februari 2011.
Socialstyrelsen beskriver lägesrapporten som en samlad beskrivning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Den fokuserar i huvudsak på i vilken utsträckning verksamheterna är tillgängliga, säkra, kunskapsbaserade, jämlika och effektiva. Även självbestämmande och helhetssyn uppmärksammas. Närmare information om lägesrapporten och dess innehåll går kan hämtas från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-1 .

Positiva alternativ och lösningar

Nätverket Aktiv Senior försöker aktivt att följa utvecklingen av vård, omsorg och boende för äldre och påtala de brister som vi upptäcker. Viktigast är dock att också visa på positiva alternativ och lösningar och hur detta kan spridas över landet. Många gånger utan att det behöver kosta mer för kommun, landsting och/eller staten en de många gånger befintliga, dåliga alternativen. Låt oss fortsätta att tillsammans hjälpas åt att uppmärksamma såväl brister som möjligheter och bidra med det vi kan för att förbättra situationen för såväl oss själva som för andra äldre eller blivande äldre.

Senast ändrad: den 16 maj 2011 13:41  
Länk: http://www.socialstyrelsen.se

Trygghetsboende med hyresrätt på gång i Halmstad [ Redigera ]     [ Ta bort ]
I närheten av Lilla torg i Halmstad bygger Fastighetsstaden ett nytt trygghetsboende om 44 lägenheter. Bostadsmunken, som är namnet på projektet, kommer att innehålla 44 lägenheter, 1-3 r o k, med hyresrätt. Den L-formade fastigheten ligger i korsningen Kjällegatan-Fredriksvallsgatan, mittemot Karl den XI:s äldreboende. Första inflyttning är planerad till slutet av 2011.

Bygget kan följas på Fastighetsstadens hemsida www.fastighetsstaden.se , där även intresserade kan lämna sin anmälan. Det går också att ringa 035-17 18 70.

Senast ändrad: den 12 maj 2011 14:45  
Länk: http://www.fastighetsstaden.se

Inflationen äter upp avslutad försäkring [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Staten och branschen arbetar för att samla all pensionsinformation på ett ställe - Minpension.se Men problem med höga avgifter och risk för dålig utväxling på pensionskapitalet är svårare att lösa, skriver DN den 9 maj.

Minpension.se är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
För att få tillgång till dina pensionsuppgifter måste du logga in med hjälp av en personlig kod från pensionsmyndigheten, ett BankID eller en e-legitimation.
Sajten är gratis.

Fribrev är avslutade pensionsförsäkringar där det inte längre kommer in nya pengar. Enligt Anders Lundström, vd på Minpension, är det störst problem med gamla fribrev som inte är värdesäkrade - det vill säga kapitalet räknas inte upp med inflationen.
– För till exempel den som har fått fribrev inom den kommunala sektorn och slutat före 1997 finns det ingen sådan uppräkning. De fribreven tappar i värde, relativt sett, säger Anders Lundström, vd på Minpension.

Se DN.se 110509 för artikeln i sin helhet.

Senast ändrad: den 9 maj 2011 08:47  
Länk: http://www.dn.se

Stort intresse för seniorboende [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det är stort intresse för seniorboende runt om i Sverige. I Malmö höll möteslokalerna på Stadsbiblioteket att sprängas då Malmö stad inbjöd till information om ”Hur vill jag bo som senior” den 3 maj. I Ånge står 87 personer i kö att få flytta in i seniorboendet i sexvåningshuset om det blir någon plats ledig. Detta framkom vid en träff mellan kommunala pensionärsrådet och Torbjörn Westberg, VD för det kommunala bostadsbolaget den 4 maj.

Problemet är dock detsamma i både Malmö och Ånge. Kommunernas och de kommunala bostadsbolagens representanter berättar om det begränsade utbud som finns av seniorboende och hur det dyrt det skulle bli att bygga något nytt . Seniorerna – i den mån de får någon chans att säga något – vill berätta om hur de skulle vilja bo och till vilka villkor. Men för detta verkar det att finnas mycket begränsat intresse då det troligen upplevs alltför besvärligt att försöka tillmötesgå.

I Malmö utlovade man dock att inbjuda till ett nytt möte och det kommunala bostadsbolaget MKB bjöd på karameller i brist på nya seniorboendealternativ. I Ånge lovade kommunalrådet Sten-Ove Danielsson planer på att släppa ytterligare en handfull seniorlägenheter i sexvåningshuset. Men mer blir det inte. I alla fall inte nu.

Senast ändrad: den 5 maj 2011 10:04  

Efterfrågan på individuella idrottsaktiviteter [ Redigera ]     [ Ta bort ]
De danska seniorerna efterfrågar fler individuella idrottsaktiviteter och idrottsföreningarna försöker nu att möta detta intresse, skriver danska Kristeligt Folkeblad.

Det ökade intresset får nu Danska Gymnastik- og Idraetsforeninger (DGI) att ändra kurs och satsa på idrottsaktiviteter som seniorerna efterfrågar.

Speciellt äldre män är intresserade av sådant som mountainbike och kajak. Det är inte föreningsinriktat men föreningarna planerar ändå att erbjuda aktiviteterna i föreningsregi för att på det sättet få med även seniorerna som medlemmar.

Senast ändrad: den 5 maj 2011 08:11  

Äldre presterar bättre på jobbet [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Äldre medarbetare presterar bättre på jobbet än sina yngre kollegor. Teamkänsla och förmågan att hantera oförutsedda problem är två av de saker som gör äldre mer effektiva, visar ny forskning. Unga anställda är överskattade. Erfarenhet väger tyngre än ungdom, visar ny forskning från universitetet i Mannheim, enligt E24.

Äldre anställda är duktigare på att arbeta tillsammans i team, och har även en bättre förmåga att hantera oförutsedda problem.
Trots att studien visar att äldre oftare gör småfel på jobbet, så kompenseras det av att gruppen mer sällan gör allvarliga misstag, enligt forskningsrapporten. “I många länder används argumentet att äldre står för lägre produktivitet för att motivera utslussning av äldre från arbetslivet”, skriver forskargruppen i ett pressmeddelande.

I själva verket är det dock mycket troligt att det faktiskt är yngre som har en lägre produktivitet, i alla fall på jobb med lägre fysisk arbetsbelastning, om man får tro forskargruppen.

Forskarna på universitetet i Mannheim hävdar också att om det skulle vara sant att äldre är mindre produktiva så skulle detta avspeglas i en minskande produktivitet i de länder som har en bevisat åldrande befolkning, vilket det inte gör.

För texten i sin helhet sök http://www.e24.se/toppjobb/aldre-presterar-battre-pa-jobbet_2761399.e24

Senast ändrad: den 4 maj 2011 12:39  
Länk: http://www.e24.se

Trygghetsboende på gång i Bara [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Nätverket Aktiv Senior har tillsammans med föreningen Värby Villastad i Bara, som ligger öster om Malmö, efterfrågat trygghetsbostäder som en del av en större nybyggnation av Bara Centrum.

Svedala kommun har nu till vår glädje meddelat PEAB, som svarar för byggandet av Bara Centrum, att man är beredd att hyra lokaler för bibliotek, dagcentral och gemensamhetslokal i en ny byggnad vid det nya centrumtorget i Bara. Kommunen har också beslutat att godkänna att PEAB söker investeringsstöd till trygghetsboendeprojektet.

PEAB:s projektledare Peter Hörnlund bekräftar att PEAB nu arbetar vidare med ritningarna till såväl gemensamhetslokalerna som trygghetsbostäderna samt ansökan om investeringsstöd. Det är bara att hoppas att allt nu går i lås så att de många småhusägarna i Bara som uttryckt sitt intresse för ett trygghetsboendealternativ även kan erbjudas detta.

Senast ändrad: den 3 maj 2011 11:51  

Bosättningskommunen får större ansvar även för sommarboende [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Från och med 1 maj 2011 gäller lagändringar som reglerar vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och LSS.

Avsikten med förändringarna är att det ska bli tydligare vilken kommun som ska ha ansvar för stöd och hjälp i olika situationer. Ändringarna görs främst för att minska antalet tvister mellan kommuner och för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Det kan till exempel gälla när äldre personer med hemtjänst vill bo i sitt fritidshus i en annan kommun än den egna bosättningskommunen.

Senast ändrad: den 28 april 2011 08:55  

Förslag till föreskrifter om livsuppehållande behandling [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Socialstyrelsen har tagit fram förslag på föreskrifter och allmänna råd samt en handbok om livsuppehållande behandling. Dokumenten ska ge råd och stöd till vårdpersonal och tydliggöra hur patienter med livshotande tillstånd ska få bästa möjliga vård.

Det är första gången som Socialstyrelsen tar fram bindande regler – föreskrifter – på området. Med hjälp av föreskrifterna, de allmänna råden och handboken ska vården kunna ta fram säkra rutiner i samband med livsuppehållande behandling. Läkarna får även besked om vad de måste försäkra sig om innan ett ställningstagande till att inte inleda eller inte fortsätta med livsuppehållande behandling.

– Det nya regelverket och handboken leder till säkrare vård för patienten. Både patienter och närstående ska kunna känna sig trygga med att vården hanterar de här svåra frågorna på ett bra sätt, säger Anders Printz, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Materialet går nu ut på extern remiss och vi begär in kompletterande synpunkter. Vi kommer sedan att arbeta med detta intensivt så att de nya föreskrifterna och allmänna råden kan träda ikraft under augusti. Då publiceras även handboken, fortsätter Anders Printz.

I förslagen till föreskrifter och allmänna råd samt handbok framgår bl.a. att:
• En patient som har ett livshotande tillstånd ska ha en legitimerad läkare som fast vårdkontakt. Läkaren ansvarar för planeringen av patientens vård.

• Den läkare som är vårdkontakt ska respektera en patients önskan att inte inleda eller inte fortsätta en livsuppehållande behandling. Läkaren ska säkerställa att patienten har förstått informationen, är införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ, har haft tillräckligt med tid för sina överväganden och står fast vid sitt beslut.

• Inför att en läkare ska ta ställning till att inte inleda eller fortsätta en livsuppehållande behandling ska han eller hon rådgöra med minst en annan legitimerad yrkesutövare. Den fasta vårdkontakten bör även rådgöra med annan personal som deltagit i vården av patienten.

• När det inte längre är aktuellt att ge en patient livsuppehållande eller annan livräddande behandling ska denne erbjudas palliativ vård. Det kan handla om att ge smärtlindrande och ångestdämpande behandling.

Senast ändrad: den 21 april 2011 09:20  
Länk: http://www.socialstyrelsen.se

Enkel sökväg till planerade senior- och trygghetsboenden [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Under åren 2011-2013 förväntas Sveriges 1,8 miljoner 65 år eller äldre att få tillgång till ca 380 nya senior- och trygghetsboenden. Allt enligt nätverket Aktiv Seniors SeniorBo-guide som registrerar såväl planerade senior- och trygghetsboenden som redan befintliga.

Intresserade seniorer och deras yngre anhöriga kan genom en enkel sökning i SeniorBo-guiden , som nås över Internet via www.aktivsenior.se , snabbt få besked om vad som planeras på den eller de ort/er de skulle föredra att bo på. I informationen för respektive projekt anges också vanligen eventuella åldersgränser och hur man kan ställa sig i kö eller hyra/köpa den planerade lägenheten. Där finns också länkning till det företag som svarar för uthyrning alternativt försäljning.

De idag ca 350 planerade senior- och trygghetsprojekten för färdigställande under åren 2011-2013 omfattar cirka 11 500 lägenheter. Av de planerade projekten avser 217 seniorboende och 164 trygghetsboende. Den planerade nybyggnationen under 2011-2013 skulle innebära en ökning med över 1/3-del till de idag knappt 900 befintliga projekten om ca 29 000 lägenheter. Dessa är också registrerade och lätt sökbara i SeniorBo-guiden.

Tyvärr är oftast den lokala kön alltför lång för att man ska ha någon möjlighet komma till en senior- eller trygghetsboendelägenhet. Samtidigt erbjuder dock ett antal projekt, och då oftast de som är under planering, möjlighet även för personer som inte köat tidigare att hyra/köpa en senior- eller trygghetsboendelägenhet. Dessa tillgängliga lägenheter kommer efterhand att registreras i SeniorBo-guiden och kunna sökas via ”Seniorboende lediga” alternativt ”Trygghetsboende lediga”.

I SeniorBo-guiden finns även information om de bygg- och fastighetsföretag som svarar för den dominerande andelen av planering och byggande av senior- och trygghetsboende i landet och som därigenom kan vara av intresse för information om eller registrering av intresse för kommande projekt. Intresserade kan också anmäla sig som medlem eller testmedlem (gratis) på www.aktivsenior.se och därigenom automatiskt få Aktiv Seniors eNyhetsbrev med bl a information om nya senior- och trygghetsboendeprojekt under år 2011-2013.

Senast ändrad: den 20 april 2011 11:05  
Länk: http://www.aktivsenior.se

Danska villor kan bli svårsålda för äldre [ Redigera ]     [ Ta bort ]
De närmaste 10 åren kommer det att finnas 100.000 färre köpare för 230.000 fler villor och radhus med försäljning tecken. Det kan tvångsbinda tusentals äldre, som i stället måste betala för att få hjälp att bo i ett hus som egentligen inte passar deras behov.

Tusentals äldre husägare som riskerar att tvångsbindas i sina hus nästa år eftersom utbudet mycket större än efterfrågan. Det skriver den danska affärstidningen Børsen.

Marknaden för hus kommer att översvämmas av "Till salu"-skyltar de kommande 10 åren, då nästan en kvarts miljon äldre danskar når den ålder, där de traditionellt vill byta ut trädgård och huset mot altan och lägenhet. Samtidigt har antalet 30-39 åringar som vanligen köper villa blivit betydligt mindre, visar en analys av Spar Nord Bank.


Senast ändrad: den 19 april 2011 17:07  
Länk: http://www.borsen.dk

Prisvärd möjlighet att fira med hela familjen [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Många vill fira sin 50, 60 eller 70-årsdag eller motsvarande tillsammans med barn och barnbarn och ibland även fler. Helst i avkopplande miljö som stimulerar till gemensamt umgänge men även erbjuder aktiviteter för olika åldersgrupper.
Alf Christensson i Svedala ville fira sin 50, eller var det 60-årsdag, tillsammans med familjen under vintern. Det passade bra då både han och huvuddelen av barn och barnbarnen uppskattar utförsåkning. Efter att ha funderat på flera olika skidorter i Italien och Österrike som han besökt under åren, fick de genom goda vänner tips om nybyggda Pension Troll i Rokytnice nad Jizerou i Krkonosbergen i norra Tjeckien. Området gränsar till Polen strax öster om gränskorset Tjeckien-Tyskland-Polen.

Alf reste ned till Rokytnice under sommaren och fann en helt nybyggd pension med hög standard och tre olika skidområden, som lätt kunde nås från pensionen. Rokytnice nad Jizerou är en sedan länge mycket välkänd tjeckisk skidort som tillsammans med de närliggande orterna dessutom erbjuder många olika alternativ då det gäller mat och dryck liksom olika aktiviteter.

- Här fanns allt vad vi ville ha. Och det till ett pris som var mindre än hälften mot samma standard på alternativa orter i Italien och Österrike, framhåller Alf Christensson. Dessutom ligger det väl till för en snabb bilfärd via det tyska motorvägsnätet. Med de priser som gäller för Pension Troll blev det möjligt att klara samtliga kostnader för resor, mat, rum och skidåkning och några utflykter inom 5 000 kr per vuxen person för en vecka. Allt med riktigt hög standard. Det är knappast möjligt någon annan stans mitt under bästa vintersäsongen, säger Alf.
- Det hela blev ännu bättre av att vi 16 vuxna och 2 barn kunde disponera hela övervåningen på Pension Troll för oss själva, understryker Alf. Dessutom i varierande rumsstorlekar som var väl anpassade till familjestorlekarna. Men det gäller troligen att vara ute i god tid som jag var.
- Möjligheten till avskildhet i kombination med att det finns många motions-, sport- och upplevelsealternativ året om i och omkring Rokytnice gör det till ett mycket bra alternativ för inte bara familjesamling utan även för t ex en effektiv säljkonferens, framhåller Alf Christensson. Och då har Alf erfarenhet av många både bra och dåliga konferensorter att jämföra med.

Utöver skidåkning i tre olika skidområden i eller i direkt närhet till Rokytnice, som är lämpade för både barn och äldre, så finns där även trevliga vandringsleder, härliga cykelleder, golf- och tennisbanor, simhall, ridanläggningar mm som gör att området har mycket att erbjuda året om. Detta gäller även tillgången på trevliga caféer och möjligheter att äta gott och dricka god och billig öl.

Pension Troll erbjuder 36 bäddar i dubbelrum eller kombinationer för större familjer. Tillgång till såväl satellit-TV och internet på alla rum. Möjlighet till halv- eller helpension med mat av hög klass. Dessutom mycket väl utrustat torkrum samt en egen liten trevlig biergarten. Extra förmånliga priser under tiden efter påsk till mitten av december.

För närmare information se www.pensiontroll.cz och/eller under "Erbjudande" under huvudmenyn "Tjänster".
Senast ändrad: den 12 april 2011 16:34  
Länk: http://www.pensiontroll.cz

Åldersdiskriminering av seniorboende! [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det är väl känt att bristen på ett väl funktionerande seniorboende är mycket stor i vårt land inom alla upplåtelseformer från hyresrätt till bostadsrätt i flerfamiljs- hus. Under senare år har intresset hos äldre villaägare och bostadsrättsboende i äldre hisslösa hus visat ökat intresse att byta sitt boende mot en fullgod seniorbostad med gemensamma utrymmen för dagrum, gym och bastu i bostadsrättsform. Inte sällan har dessa seniorer själva tagit initiativ att på olika sätt bygga ett medelstort seniorbostadshus och bildat en bostadsrättsförening (brf). I många andra fall har ett byggföretag producerat huset och bildat brf. I bägge fallen har sannolikt de nya brf.-medlemmarna varit jämngamla. I många av dessa hus är huvuddelen av medlemmarna i dag mellan 85 och 92 år gamla om man ej var förutseende att i stadgarna när föreningen bildades införa en övre gräns för nytillkommande medlemmar om t.ex. 75-77 år.

Jag tror att ingen tvivlar på svårigheten för dessa gamla medlemmar att åta sig ett styrelseuppdrag i den egna brf. Det jag beskriver gäller givetvis även i en vanlig brf. Problemet är störst i mindre föreningar understigande 40 – 50 medl. och i föreningar byggda för seniorer eftersom den normala inträdesåldern i dessa är 65 – 70 år.

Varför aktualiserar jag denna självklara och väl kända situation? Orsaken är att regeringen har 2009 tillkallat en särskild utredare med uppdrag att föreslå skydd mot åldersdiskriminering. Denne har bl. a. föreslagit att diskrimineringslagen (2008:567) skall kompletteras med förbud om en övre åldersgräns t. ex. 77 år för ny medlem i alla brf. Effekten av ett sådant förbud blir att äldre personer som planerar sitt boende före 77 års ålder i en seniorbrf. senare under sin levnad kommer att bli diskriminerad av ny medlem som sannolikt är äldre än 77 åringen eftersom alla medlemmar av detta skäl blir över 87 år och därför ej kan delta i styrelsearbete.

Dessutom har pensionärernas riksförbunds styrelser i ett gemensamt remissyttrande tillstyrkt förslaget samt påpekat att åldersgränserna ej har berättigat syfte och är omotiverade samt åldersdiskriminerande. Jag är själv ledamot i en av dessa styrelser och har givetvis reserverat mig mot det beslutade yttrandet.

Ett väl fungerande seniorhus i form av brf. fungerar som en storfamilj med familjegemenskap och visst socialt ansvar för varandra. Det är därför jag med mycket stor förvåning konstaterar att såväl regeringens utredare som pensionärernas egna organisationer kraftfullt vill diskriminera äldre medborgare som vill ta ett eget ansvar för sitt åldrande i denna boendeform där man i ett eget mindre kollektiv formar såväl fysisk som social miljö som dessutom är deras fri- och rättighet. Utöver att denna boendeform är bra för de boende är den även extremt bra för kommunens ekonomi eftersom de boende i denna form erfarenhetsmässigt utnyttjar kommunens omsorg i mindre omfattning än övriga medborgare.

Utredaren har angivit följande undantagsskäl för ett åldersförbud: ”Huruvida det kan finnas andra motiv som kan berättiga en sådan övre åldersgräns får avgöras med hänsyn tagen till samtliga omständigheter i det enskilda fallet”. Med kännedom om den rättsosäkerhet som uppstår med denna skrivning när en åldersgräns legitimitet skall beslutas krävs i stället en klar beskrivning över underlaget för ett undantag. Denna beskrivning måste vara medtagen i den regeringsproposition om åldersdiskriminering som riksdagen eventuellt skall fatta beslut om.

Seniorboendeformen för seniorer finns även med hyresrätt vilket gör att den bostadssökande kan erhålla detta boende med denna upplåtelseform och är således ej diskriminerad.
Utredaren har även tagit ställning till den nedre åldersgränsen för ”trygghetsboende” som är 70 år på grund av förordningen av investeringsstöd till äldrebostäder. Någon kritik anser ej utredaren finns mot denna åldersgräns vilket är mycket förvånande. Dessa bostäder efterfrågas i första hand av ensamstående ofta rörelsehandikappade vilka ofta är under 70 år därför är det obegripligt att dessa svaga medborgare skall åldersdiskrimineras. Med nu gällande regler kan dessa bostäder endast upplåtas med hyresrätt.
Jag vill med dessa rader påpeka nödvändigheten att kommande beslut i riksdagen tryggar upplåtelseformen bostadsrätt för seniorbostäder. Denna bostadsform är överlägsen för den grupp av äldre som själva i möjligaste mån under sitt åldrande vill ta ansvar för boendet. Denna ambition att ta ansvar överensstämmer helt med regeringens mål att förebygga och bekämpa diskriminering samt att ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Karlshamn 11 03 31
Åke Wirtén
Ordf. Hinseblicks brf.


Senast ändrad: den 12 april 2011 12:35  

Högre pension och slopad broms krav från pensionärsorganisationer [ Redigera ]     [ Ta bort ]
De fem rikstäckande pensionärsorganisationerna i Sverige presenterar idag en gemensam översyn av det allmänna pensionssystemet. Den grundas på de intentioner politikerna hade när systemet byggdes, samt hur det har blivit. Slutsatsen är att systemet måste förbättras på ett antal punkter.

Organisationernas huvudkrav är i korthet följande:

• Den automatiska balanseringen ”bromsen” slopas.
• Den s.k. normen i följsamhetsindexeringen halveras till 0,8 % eller avskaffas.
• AP-fonden måste stärkas. De pensionsavgifter som tas ut över det s.k. intjänandetaket (ca 15 miljarder kronor per år) tas i anspråk i systemet.
• Premiepensionssystemet avskaffas.

Pensionssystemets inkomstpensioner ger pensionärerna bristande ekonomisk trygghet. Det ger ökande inkomstklyftor mellan pensionärer och yrkesverksamma, inte minst på grund av bromsens inverkan samt låg avkastning på och dyr förvaltning av AP-fonden. Dessutom visar premiepensionssystemet en osäker och i genomsnitt låg avkastning på sparandet, vilket drabbar många.

Granskningen som presenteras idag visar också att underfinansieringen av systemets fördelningsdel - den del som motsvarar tidigare ATP – på sikt är allvarlig. Tillförseln av avgiftsmedel för finansieringen av ålderspensionerna minskades i det reformerade systemet från tidigare ca 18 till 16 procent av lönesumman för att bereda utrymme för sparande till framtida premiepensioner. Det ackumulerade avgiftsunderskottet för perioden 2009-2015 beräknas växa till ca 146 miljarder kronor.Senast ändrad: den 11 april 2011 16:18  
Länk: http://www.spfportal.se

Starta eget som pensionär [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Nu börjar till och med kvällstidningarna uppmärksamma seniorer som glömmer det slappa pensionärslivet. Men så har man också hittat tre tuffa ”tjejer” – Ingrid Olausson, 76, Madelein Månsson, 66, och Susann Ekroth, 68, som startat det egna företaget primetime.living när de hade gått i pension.
Läs gärna Expressen artikel via den följande länken.

http://www.expressen.se/ekonomi/1.2342475/slappa-eller-starta-eget-som-pensionar

Senast ändrad: den 8 mars 2011 16:50  

Flera med över 50 år i Vasaloppsspåret [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Samtidigt som man konstaterar motionens och träningens betydelse för äldre i allt fler medicinska rapporter, så har ett stort antal äldre män och lite färre kvinnor tränat intensivt inför årets Vasalopp den första söndagen i mars.

Lättast är det att följa de äldres medverkan genom Vasaloppets Veteranklubb som omfattar över 600 åkare som före 2011 genomfört Vasaloppet och/eller Öppet Spår under minst 30 år.

2011 har fem veteraner chansen att nå upp till 50 lopp. Genomsnittsåldern bland de sex åkarna som tidigare uppnått 50 lopp är över 80 år. Flest lopp har Bengt Eriksson från Älvdalen åkt då han nu 2011 förväntas åka för 58:e året. Och dessutom med fortsatt mycket bra resultat. Veteranklubben fick dessutom sina två första kvinnliga medlemmar efter 2010 års lopp.

Vasalaoppet tar väl hand om sina äldre åkare. Efter 30 år i Vasaloppsspåret erbjuds löparna medlemskap i VasaloppsVeteranerna och får som sådan åka det 31:a alternativt 41:a loppet utan kostnad. Detsamma gäller för samtliga lopp efter 50. VasaloppsVeteranerna, som känns igen i loppet genom orange nummerlappar med nummer från 19.000, erbjuds dessutom att starta i femte startledet av totalt tolv.

VasalaoppsVeteranerna erbjuds dessutom att åka Öppet Spår, som är samma sträcka som själva Vasaloppet, fritt måndagen före det stora loppet. 123 veteraner deltog i 2011 års Öppet Spår. Bäste veteranåkare blev Tommy Boog från IFK Mora på 5.31.14. Själv kom jag fram till Mora efter en solig skiddag i bra spår på 7.58.14, vilket jag var mycket nöjd med.

Såväl VasaloppsVeteranerna som de övriga Vasaloppsåkarna kommer från hela landet samt Norge och ett antal andra främst europeiska länder. De flesta svenska åkarna kommer från Stockholmsregionen och Västra Götaland. På tredje plats kommer Dalarna följt av Uppsala och Skåne län. Över 15.800 är anmälda till Vasaloppet 2011 och totalt närmare 58.000 till de totalt nio loppen under Vasaloppets Vintervecka.

Ulf S

Senast ändrad: den 4 mars 2011 12:27  
Länk: http://www.vasaloppet.se

Hur ska vi disponera de privata pensionspengarna? [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Svenskarna måste spara sin privata pension så att den räcker hela livet. Det tycker Ingrid Bonde, vd för AMF Pension. Det får man avgöra själv, tycker finansmarknadsminister Peter Norman (M).

Det var på konferensen Di Insurance på Grand Hôtel i Stockholm som Ingrid Bonde uttalade konsekvenserna av de förtida pensionsuttagen, skriver Dagens Industri.

"Fler och fler tar ut pensionen under fem år. De blir sedan fattigpensionärer och det är en oroande utveckling", säger Ingrid Bonde till tidningen.

De blir sedan hänvisade till den statliga pensionen och det är ett riskfyllt agerande för både samhället och individen, anser hon, men fick mothugg av Sarah McPhee, vd för SPP.

"Det är ett underkännande av medborgarna. Människor vill ha möjlighet att disponera sina pengar direkt efter pensionering. Det är inget samhällsproblem", säger hon till Dagens Industri.

Vad tycket du själv? Kommentera frågan under debatt/blogg under huvudmenyn medlemmar!
Senast ändrad: den 10 februari 2011 09:49  
Länk: http://www.di.se

Fler äldre kan orsaka finansiell kris [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Sverige står inför en stor finansiell kris, en kris som inte beror på giriga banker. Den varningen utfärdar tidigare finansminister Kjell-Olof Feldt, som anser att Socialdemokraterna måste ta krafttag i frågan om den åldrande befolkningen, enligt en artikel i torsdagens Dagens Industri.

I ett anförande om socialdemokratins framtid anförde Kjell Olof Feldt en fråga om den svenska välfärden som han anser hamnat i skymundan.

"Försörjarna minskar i antal och gruppen som ska försörjas ökar. Det här har man studerat och analyserat", säger Kjell-Olof Feldt som efterlyser långsiktighet från framtidens socialdemokrater.

"Vi måste kunna se långt, bortom valen både 2014 och 2018", säger han.
Kjell-Olof Feldt noterar att den svenska arbetskraften, definierat som människor mellan 20 och 64 år gamla, snart kommer att minska i antal. Det säger han vid ett seminarium arrangerat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, som avhandlar socialdemokratins framtid. Han var själv aktiv som minister under större delen av 1980-talet och har därför förståelse för att problemet uppfattas som avlägset då det blir akut först om 10 till 20 års tid.

Oviljan att ta i frågan växer eftersom lösningen sannolikt är höjda skatter eller sämre villkor för pensionärer, konstaterar han.

Senast ändrad: den 10 februari 2011 09:22  
Länk: http://www.di.se

Hur blir din pension om du blir 90 år gammal? Några tips från Skandia. [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Detta hade knappast varit en relevant fråga i början av förra seklet. Få nådde den åldern. Men nu är läget annorlunda:

I början av 1900-talet fanns 1 750 kvinnor som var 90 eller äldre. Nu finns drygt 45 000. Antalet män som var 90 eller äldre har vuxit från 760 till över 15 000.*
– Många når kanske inte 90, men du som läser detta har goda förutsättningar att leva längre än din mor och väsentligt längre än din mormor, säger Stefan Linder, pensionsspecialist på Skandia.

Vi lever länge
För 100 år sedan var det många som inte levde fram till sin lagstadgade pension vid 67 års ålder. Medellivslängden var avsevärt kortare än idag, Nu förväntas man leva i omkring 20 år efter pensionen.
Livslängden har ökat och fortsätter att öka. Det har stor betydelse för pensionssystemet i stort och inte minst för den enskilde. Hur ska pengarna räcka efter att jag slutar arbeta?
– Därför är det så viktigt att planera sitt sparande och att börja spara i god tid så att du får en ränta på ränta-effekt.

Hur fungerar pensionen?
Pensionen är uppdelad i tre delar: statlig pension, tjänstepension och privat pension.
1. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.
2. Tjänstepensionen är som regel beräknad på utbetalningar under cirka 20 år (kolla vad som gäller för dig).
3. Utbetalningsperioden för privatpensionen varierar från fem år och uppåt (kolla dina villkor).

Ta hand om dig själv i framtiden
– Det betyder att efter 20 år, ibland tidigare, har många endast sin statliga pension kvar att leva på. Den kan vara väsentligt lägre än den lön du hade när du pensionerade dig, säger Stefan Linder.
– Därför är det viktigt att tänka framåt och strategiskt. Du måste se om ditt hus. Du kan bli väldigt gammal.

Ta hjälp av en expert
Idag är det många av den stora kullen 40-talister som går i eller mot pension och som behöver hjälp med dessa frågor. Skandia, som har lång och bred erfarenhet, vill gärna ge denna grupp rådgivning.

Du kan också räkna på din pension på Totalkollen »

Du har många alternativ
Flexibiliteten i det svenska pensionssystemet gör att det finns mycket att reda ut. Du kan pensionera dig och ta ut statlig pension från 61 år. Du har också rätt att arbeta kvar som anställd till 67 år.
– Om du väntar med att ta ut pension får du högre utbetalningar när du pensionerar dig, eftersom pensionskapitalet ackumuleras och betalas ut under kortare tid, säger Stefan Linder.

Johan Rapp/EdWork
*Uppgifterna är från SCBs rapport:
Från folkbrist till en åldrande befolkning
– glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 250 år.


Senast ändrad: den 28 januari 2011 17:47  
Länk: http://totalkollen.se

Höjd åldersgräns för gråhåriga pölsemän [ Redigera ]     [ Ta bort ]
KÖPENHAMN. En del av korvstånden i Köpenhamn har reserverats för personer som på grund av handikapp har svårt att få jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Nu ses reglerna för dessa pölseförsäljare över - bland annat får de sälja korv tills de fyller 70 år. Allt enligt Anna Palmehag för NFÖ.

Konkurrensen om de bästa pölseplatserna i Köpenhamn är hård. För en nybliven vagnägare kan det ta upp till 30 år att få tillträde till stadens mest lukrativa gator och torg. Därför väljer kommunen att behålla åldersgränsen för korvförsäljarna, även om den höjs med tre år.

Reglerna för pölsevagnarna har setts över efter att Dansk Folkeparti och Enhedslisten velat slopa åldersgränsen helt, med stöd från många av de nuvarande försäljarna. Men andra har varnat för att det skulle innebära att rotationen minskade ännu mer och de synpunkterna fick alltså mest gehör hos den politiska majoriteten. Vid genomgången av reglerna insåg dock kommunen att åldersgränsen måste höjas, eftersom likabehandlingslagen numera inte tillåter att man tvingar någon under 70 att gå i pension.

Senast ändrad: den 13 januari 2011 13:44  

Dyrt byte från serviceboende till trygghetsboende [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Omvandlingen av Stockholms stads servicehus till trygghetsboende har väckt många känslor. Det blir troligtvis inte mindre nu då hyran är färdigförhandlad för trygghetsboendet Väduren i Stockholms innerstad enligt en uppföljning i Svenska Dagbladet den 8 januari.

För en tvårummare på 61 kvm som före renoveringen kostade 5736 kr/mån kommer hyran efter renoveringen att hamna på 9054 kr/mån. För en trerummare på 92 kvm blir hyran 11828 kr/mån. Utöver detta betalar boende i det nya trygghetsboende även bland annat för vård, larm och fritidsaktiviteter som tidigare ingick i hyran.

Hyrorna i ytterstaden blir dock lägre. På trygghetsboendet Fästmanssoffan i Vällingby blir den nya hyran för en tvåa 7408 kr/mån.

Senast ändrad: den 13 januari 2011 09:42  
Länk: http://www.svd.se

OdIzpCWiQMYiNLO [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Could you give me some smaller notes? 14y sex bbs what in the hell........ bbs child nude models what's with the Patrick Bateman guy? forbidden cartoons bbs ti kanies! I'd still fuck her bbs nudism gallery Definitely I would enjoy this bbs kameni org wow awesome tits and nipples!! shes hot for an older slut, every young white mans dream, a bbc slut!
Senast ändrad: den 30 december 2010 08:52  
Länk: http://ytusaryepu.bloguez.com/

Mattcurling ökar bland seniorer [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Mattcurling har blivit en stor senioraktivitet. Inte minst märks detta genom att cirka 100 lag anmält sig till Nyårsslaget 2011 för mixdubbellag den 3 januari på Tjörn.

Även seriespelet ökar kraftigt och kan nu följas via www.mattcurling.se , där det även anges vilka orter där det finns mattcurling/unicurl-klubbar.
Senast ändrad: den 29 december 2010 09:06  
Länk: http://www.mattcurling.se

Inventera tillgängligheten till ditt boende [ Redigera ]     [ Ta bort ]
"Teknik för äldre" har skapat ett verktyg som du kan använda för en inventering av ditt boende. Det kallas för Botestet. I Botestet kan du se över olika delar av ditt boende för att öka tillgängligheten och få tips om hur det kan gå till. Du finner Botestet via länken nedan.
Senast ändrad: den 28 december 2010 09:16  
Länk: http://www.teknikforaldre.se/bostestet

Kvinnor söker Singelmän [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Kvinnor söker Singelmän ( -40,-50 och 60 talister) till Nyårsfirande i Falkenberg. Singelfestival firar 10 års jubileum!

Singlar i mogen ålder kommer till Falkenberg för att fira Nyår. Vi söker ca 80 Singelmän -40,-50 och 60 talister till detta evenemang. Vi väntar in ca 300 Singelgäster. Hotellen är snart fyllda med Singelkvinnor från norr till söder.

Nyårsfirandet börjar redan på torsdagkvällen den 30 december med buffé och dans.
På nyårsafton lär vi känna varandra lite mera på förmiddagen med en annorlunda speed dating och efter lunch blir det föreläsning, workshop och frigörande dans med "Levaverkstan" och Anira.
Kvällen flyter på med Nyårs supé och dans till Casablanca.
Just nu har vi 125 kvinnor inbokade och en lång väntelista för kvinnor och
Vi efterlyser Män från hela Sverige. Varje år har det varit likadant och det skall erkännas att det är nervöst för att få ihop ungefär 50/50 +- 10 %. Det är vårt mål och hittills har det lyckats men jag har en stor fråga.
Varför väntar männen in i det sista? Just nu saknar vi minst 80 Män och de finns det vet vi.

För mer info kontakta
Helén Andersson 0708-301391
eller Jennie Wickström 0708-230790


Senast ändrad: den 27 december 2010 09:22  
Länk: http://www.sengelisverige.se

Lust till livet [ Redigera ]     [ Ta bort ]
"Lust till livet" kan upplevas som en lite utmanande titel på en bok som skildrar idén bakom och verksamheten på tre vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Men efter att ha haft möjligheten att under två konferensdagar även få några inblickar i hur det hela fungera och möjlighet att tala med flera boende liksom personal känns titeln på boken bara rätt.

Verksamheten inom Tre Stiftelser, som är den gemensamma ledningen för de tre vård- och omsorgsboendena, inriktas helt på salutogen vård och omsorg. Ett salutogent synsätt innebär att man intresserar sig för det friska hos människan som komplement till medicinsk vård. Och för att se det friska måste människan ses som en individ. Målet är att ge de ca 360 boende ett meningsfullt liv utifrån temat för Tre Stiftelsers utvecklingsarbete som är ”Ett äldreboende där jag själv vill bo”.
Till grundsatserna hör att:
• Den inre miljön ska vara hemlik och underlätta gemenskap,
• Den yttre miljön ska stimulera till rekreation och sinnesupplevelser,
• Kultur och aktiviteter ska bidra till en meningsfull tillvaro,
• Service och öppenhet ska medverka till ett levande hus som är öppet mot omvärlden,
• Kunskap och kompetensutveckling med en välutbildad och engagerad personal.

Monica Berglund, som är Tre Stiftelsers direktör, har också fått plats att presentera såväl den salutogena inriktningen som grundsatserna i början av boken, så att man kan få en uppfattning om sammanhangen. För det kan behövas då trevliga skildringar av vinprovning, mat som är både lust och glädje och en omfattande satsning på trädgårdar och höns inte annars riktigt är det man förknippar med ett boende för äldre på sista trappsteget i livet. Men här känns det rätt och stämmer väl med vad jag upplevde vid mina samtal med boende och personal.

Jag tror också att det är bäst att säga det direkt. Tre Stiftelser lyder under en styrelse med åtta ledamöter som utses av Göteborgs kommunfullmäktige och följer de riktlinjer som gäller för andra äldreboenden i Göteborg. Därtill är de ekonomiska ramarna desamma och personaltätheten motsvarar ett medelvärde för äldreboende i Göteborg och landet i övrigt. Det känns därför mycket förvånande hur mycket man kan få ut för pengarna just här.

Boken ”Lust till livet” som har skrivits av Gösta Arvidsson och Gunnel Carlsson är så väl upplagd att den kan läsas med intresse från pärm till pärm av den som vill få en inblick i hur det kan vara att leva på ett salutogent vård- och omsorgsboende av samtidigt som jag upplever att anställda inom äldrevården kan läsa den som en idé- och inspirationsbok.
Till bokens kvalitéer hör också färgbilderna av Tomas Yeh, som många gånger visar det som kan vara svårt att beskriva med ord.

”Lust till livet” kan beställas från Bokbolaget AB, Fersens väg 9, 211 42 i Malmö. Telefon 040-10 92 50 och e-post: info@bokbolaget.se . Boken kostar 300 kr + moms och frakt.

Ulf Selin

Senast ändrad: den 14 december 2010 20:07  
Länk: http://www.bokbolaget.se

IT-support direkt [ Redigera ]     [ Ta bort ]
It-support direkt (IT-support i hemmet) är en försöksverksamhet i Hjälpmedlesinstitutets regi som pågår under två år i Bromma, Härryda, Hässelby-Vällingby, Norrtälje, Malmö, Mölndal, Rättvik och Söderköping.

Äldre och personer med funktionsnedsättning kan ringa till IT-supporten och få hjälp med problem som rör datorn, skrivaren, TV:n och att föra över bilder från digitalkamera och mobiltelefon. Syftet är att utveckla bättre och tillgängligare IT-support.

It-support direkt
Öppet: Måndag-fredag 10.00-20.00
Telefon: 0771-14 15 00
e-post: 141500@hi.se

Kundservicen bedrivs av Transcom AB som har lång erfarenhet av kundservice via telefon.


Senast ändrad: den 14 december 2010 09:10  
Länk: http://www.hi.se

Test av halkskydd [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Well put, sir, well put. I'll cetrnaily make note of that.
Senast ändrad: den 14 december 2010 09:03  
Länk: http://www.google.com/

Anhörigboxen - för kunskap och information [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det får inte vara slumpen eller turen som avgör om den anhörige får reda på vilken hjälp den närstående, som vårdas hemma, kan få. Resultatet från behovsstudierna som genomförts i Teknik för äldre fokusområdet anhöriga visar tydligt på de svårigheter som anhöriga har hitta information om hjälpmedel och bostadsanpassning eller vart man ska vända sig med sina frågor. Anhörigboxen är en viktig insats för att råda bot mot detta.

Från och med i september 2010 finns den på plats i alla landets kommuner och hos anhörigkonsulenter. Den ska vara utgångspunkten för möten och studiecirklar.

Anhörigboxen ska ge anhöriga ökad information och kunskap om hjälpmedel och ny teknik som underlättar olika sysslor och som ökar säkerhet och trygghet. Om de inte är informerade och delaktiga är risken stor att hjälpmedel och ny teknik inte används och är till den nytta som det är tänkt.

Anhörigboxen ska vara en del av de studiecirklar och möten med anhöriga som genomförs i kommunernas anhörigstöd. Den kan också användas av organisationer eller studieförbund som är intresserade av anhörigfrågor.

Se närmare information på Teknik för äldres hemsida via länken
www.teknikforaldre.se/anhorigboxen/du-som-ar-anhorig
Senast ändrad: den 9 december 2010 08:37  
Länk: http://www.teknikforaldre.se

Trygghetsboendelägenheter tillgängliga i Sundsvall [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Sidsjö fastigheter i Sundsvall samlade den 17 november knappt hundralet seniorer till en informationsträff om det trevliga trygghetsboendet som håller på att byggas på Sidsjöområdet i Sundsvall.

Det första huset som innehåller 21 två- och trerumslägenheter beräknas vara klart till sommaren 2011. Boendeformen är kooperativ hyresrätt vilket innebär att man får betala en insats om 1 000 k/kvm till föreningen och sedan en hyra om knappt 6 000 kr/mån för en 55 kvm lägenhet. Den kooperativ hyresrättsföreningen blockhyr sedan fastigheten från Sidsjö Fastigheter. Hyresgästerna kan sedan inte få ut mer än den insatta andelen vid eventuell flyttning.

I Fastigheten ingår utöver lägenheterna omfattande gemensamhetsutrymmen med bl a kök, matsal och bastu. I huset finns också ett övernattningsrum.

För närmare informtion se www.sidsjofastigheter.se .
Lägenheterna säljs genom Fastighetsbyrån i Sundsvall.

För närmare information om lägenheterna, priser och liknande samt möjlighet att besöka visningslägenheten kontakta Gunilla Svanbeck på telefon 070-509 81 52.
Senast ändrad: den 19 november 2010 14:48  
Länk: http://www.sidsjofastigheter.se

Förtida pensionsuttag kan begränsa arbetslöshetsersättning [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Now I feel stupid. That's celaerd it up for me
Senast ändrad: den 25 oktober 2010 09:14  
Länk: http://www.facebook.com/

Många brister i hemsjukvården av äldre [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Allt fler äldre får hemsjukvård. Man räknar med att det är cirka 250 000 svenskar som får sjukvård i hemmet idag. Denna utveckling innebär ökade krav på att läkare och sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt i hemsjukvården.

Socialstyrelsen fann i en omfattande kartläggning av hemsjukvården år 2008 att tillgången på läkare och sjuksköterskor inte var tillräcklig. Dessvärre var detta bara en av flera allvarliga brister i hemsjukvården.

Tyvärr tycks det blivit någon direkt förbättring. Detta framkommer då Sveriges Radios Eko-redaktion nu har gjort en uppföljning av kvaliteten i hemsjukvården. Samma brister som i Socialstyrelsens rapport för två år sedan dyker upp igen.

”Vi vill inte bli gamla som äldreomsorgen ser ut idag” var namnet på en intressant debattbok som Berit Rollén och Monica Olin Wikman skrev 2008. Ekoredaktionens kartläggning tyder tyvärr på att den rubriken är lika högaktuell idag för de äldre som är beroende av hemsjukvård.

Socialstyrelsens rapport kan sökas vid följande länk: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-59 .
Ekoredaktionens kartläggning hittas via :
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4084621


Senast ändrad: den 11 oktober 2010 16:22  

Regeringsförklaringen och äldrefrågor [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Barbro Westerholm (fp), som är riksdagens ”ålderskvinna” med sina 77 år, ger här sina kommentarer till vad som sades i regeringsförklaringen med anknytning till i första hand äldreområdet.

Fredrik Reinfeldt ägnade mycket utrymme åt sunda finanser, jobbpolitik, sysselsättning. Äldre ska ges möjlighet att kvarstå i arbete. Rätten att stanna kvar i arbetslivet ska höjas från 67 till 69 år. Regeringen avser att ta upp detta med Socialdemokraterna inom ramen för pensionsöverenskommelsen. RUT- och ROT-avdragen ska vara kvar vilket är bra inte minst för äldre människor. Utbildningssystemet ska stärkas och där hoppas jag naturligtvis att regeringen vill satsa på utbildning av personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Regeringsförklaringen ger uttryck för den ambitionen. Likaså hoppas jag att de satsningar som ska komma forskningen till del gäller forskning inom vård- och omsorgsområdet.

Välfärdens verksamheter ska finansieras solidariskt. I avsnittet om vården och omsorgen fanns det med som vi tagit fram i Folkpartiets och Alliansens program: Stärkt självbestämmande, rättvis, jämlik sjukvård, införandet av en patientlag, satsning på patientsäkerhet, kortare väntetider på landets akutmottagningar.

Vården i livets slutskede ska förbättras och tandvårdsreformen ska fullföljas genom särskilda insatser för dem med särskilda behov. Alla äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Valfrihet och självbestämmande går som en röd tråd genom regeringsförklaringen. Äldre ska kunna känna att de har en rimlig ekonomisk situation. I Sverige ska man kunna leva på sin pension även efter skatt. Äldre ska få möjlighet att själva välja när det är dags att flytta till anpassat boende. Äldre som så önskar ska få fortsätta att bo tillsammans, även om omsorgsbehoven skiljer sig åt. Samverkan mellan landsting och kommuner ska stödjas för multisjuka, sköra äldre.

Nästa vecka kommer budgetpropositionen och då får vi se mer i detalj vad som ligger bakom regeringsförklaringens korthuggna stycken.

Senast ändrad: den 6 oktober 2010 12:24  

Gemenskapsboende i världen och här hemma [ Redigera ]     [ Ta bort ]
För några månader sedan hölls en internationell konferens i Stockholm om “gemenskapsboende” (“co-housing”) i olika länder, organiserad av den svenska riksorganisationen “Kollektivhus nu” i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för urbana och regionala studier. Där möttes arkitekter och planerare och kollektivhus-aktivister och folk från seniorboenden, familjekooperativ osv., i allt mer än 200 personer från ett 20-tal länder.

De inledande föreläsningarna och efterföljande arbetsgrupperna behandlade gemenskapsboendets historia, dess aktualitet här och nu, dess olika förtjänster, dess ekologiska betydelse, olika sorters gemenskapsboende – för barnfamiljer, för seniorer, för människor med särskilda gemensamma intressen, dess förtjänster och begränsningar som social gemenskapsform, dess bostadspolitiska betydelse, dess ekonomiska aspekter och organisatoriska former, dess olika nationella förutsättningar, och så vidare…
Konferensrapporten som omfattar mer än 200 sidors dokumentation av diskussionerna heter “Living together- Cohousing Ideas and Realities Around the World – Proceedings from the international collaborative housing conference in Stockholm 5 -9 May 2010” och har Dick Urban Westbro som redaktör

I Sverige finns ett växande antal kollektiv- och gemenskapsboenden, främst i de större städerna. Det bästa sättet att få en översikt är att gå in på Kollektivhus nu:s hemsida (kollektivhus.nu@gmail.com). Där finns en förteckning av de olika boendena med adresser och kontaktuppgifter.

Själv bor jag i ett ganska nytt gemenskapsboende som främst omfattar vuxna och äldre (+40) och som ligger i utkanten av Malmö i Bunkeflostrand, nära strandängarna och Öresundsbron i sydväst och den nya Hylliestaden med den nya metrostationen i nordost. Där finns det fortfarande möjligheter att komma in utan längre väntetid, medan det i de äldre föreningarna kan vara en rätt lång kö.

Herman Schmid
Boaktiv Landgången, www.boaktiv.se) , tel. 0709-310966


Senast ändrad: den 6 oktober 2010 11:00  
Länk: http://www.boaktiv.se

I norr bor flest nöjda pensionärer [ Redigera ]     [ Ta bort ]
En undersökning som AMF har genomfört tillsammans med Senior Research visar en övergripande ljus bild över landets pensionärer och i norr bor flest nöjda. Där är hela 87 procent ganska nöjda eller mycket nöjda med livet som pensionär. Undersökningen visar också att det är dubbelt så många som hade velat jobba längre än kortare.

I norr är pensionärerna mest nöjda med livet jämfört med pensionärer i övriga Sverige, men fördelningen över landet är mycket jämn. I genomsnitt är 84 procent av våra pensionärer ganska nöjda eller mycket nöjda. Tittar man enbart på vilka som är mycket nöjda ligger Mellansverige i topp, med 36 procent mycket nöjda pensionärer.

De allra flesta pensionärer, 73 procent, tycker att tidpunkten som de gick i pension var rätt. De som hade velat gå senare (18 procent) är dubbelt så många som de som hade velat gå tidigare (9 procent).

– I dag pågår det många diskussioner om höjd pensionsålder och då är det intressant att se att de allra flesta är nöjda över tidpunkten som de valde att gå i pension. Och många, nästan var femte, hade velat gå senare. Ju längre tid man kan tänka sig att jobba desto större möjligheter har man att få god ekonomi som pensionär, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Över hälften (51 procent) av alla tillfrågade anser att de har stora eller ganska stora möjligheter att göra det som de planerat att göra som pensionär. Det är främst stockholmarna och de i Mellansverige (55 procent) som i störst utsträckning haft stora eller ganska stora möjligheter att göra det som de planerat.

Den ekonomiska situationen verkar inte vara någon överraskning för pensionärerna enligt undersökningen. Hela 67 procent säger att ekonomin blev som de trodde eller till och med bättre och bland dem som bor i Mellansverige är siffran 73 procent.

Undersökningen är genomförd under juni månad 2010 av Senior Research på uppdrag av AMF. I somras presenterade AMF ett delresultat av studien. De ovan angivna siffrorna bygger på den totala studien med 1 187 pensionärer som svarat via postal enkät.

Senast ändrad: den 28 september 2010 12:26  
Länk: http://www.amf.se

Rush till trygghetsboende [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det är stor efterfrågan på trygghetsboende runt om i landet ör kösystemen är många gånger lite oklara. Bara under senaste veckan har fördelningen av kommande lägenheter i trygghetsboende blivit heta ämnen i såväl Varberg som Hässleholm.
I Varberg suckar 520 personer som står i kön över svårigheten att få en lägenhet i ortens trygghetsboenden. Det var över två månader sedan Bobutiken, som svarar för kön och förmedlingen, senast hade någon lägenhet att förmedla. I Varberg måste man vara 80 år eller mer för att få ställa sig i kön.
I Hässleholm fick alla som gjort en intresseanmälan till Hässleholmsbyggens trygghetsboende som byggs vid Södra Station ett brev fredagen den 10 september om att uthyrningen skulle påbörjas v 37, som började den 13 september, och att det då gälld först till kvarn. Gertrud Lewin, 78 år var enligt Skånska Dagbladet inte hemma då posten kom men kontaktade Hässleholmsbyggen för att boka en lägenhet så snart hon kom hem på eftermiddagen.
- Men då var det upptaget resten av dagen och måndagen var det för sent, berätta Gertrud i artikeln.
Stefan Persson, vd på Hässleholmsbyggen, förklarar att anstormningen blev för stor redan på fredagen för att man skulle kunna hänvisa de ringande att återkomma på måndagen. Och då var lägenheterna redan uppbokade.

Senast ändrad: den 22 september 2010 10:27  

Ökad forskning krävs för att motverka dyr demensvård [ Redigera ]     [ Ta bort ]
En procent av världens BNP, eller drygt 4 250 miljarder kronor per år. Det är vad demenssjukdomarna, med Alzheimer i spetsen, kostar globalt sett. Siffrorna presenteras i en årsrapport från organisationen Alzheimer's Disease International, en internationell paraplyorganisation för anhörig- och patientföreningar, som presenterades i Ekot under tisdagen. Detta innebär att cirka en procent av hela världens BNP går åt till at betala för de snabbt ökande demenssjukdomarna. Du kan också finna rapporten i sin helhet med den här genvägen: http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/83/9019.pdf
I de mer än 4 000 miljarderna inräknas både den formella sjukvården och anhörigas insatser. Summan gäller för de 35 miljoner dementa som finns i dag i världen. Men antalet drabbade ökar explosionsartat, inte minst i u-länder när medellivslängden där ökar. År 2050 väntas antalet dementa i världen vara tredubblat, och ligga på mer än 115 miljoner människor.
- Men trots att det både drabbar så många och kostar så mycket, så satsas det alldeles för lite på forskning om demens, säger professor Anders Wimo på Karolinska Sjukhuset.
- I Sverige kommer antalet dementa att öka kraftigt först efter 2020, då den stora gruppen 40-talalisterna kommer att vara i 80-årsåldern.
- Det handlar framför allt om hur vi ska utveckla ett anhörigstöd men också hur vi ska långtidsfinansiera vård i särskilt boende för personer med demenssjukdomar, säger en av rapportens två författare, Anders Wimo.
Och då har de båda professorerna ändå inte tänkt på de ekonomiska medel som borde avsättas för proaktiva åtgärder för att motverka att personer drabbas av demens eller att den begränsas.


Senast ändrad: den 21 september 2010 15:19  

Omfattande folkpatistiskt äldreprogram [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det finns mycket som talar för att äldrepolitiken kommer att spela en viktig roll inför valet. Mycket tyder på att Barbro Westerholm, med såväl kunskap som 77 års erfarenhet av livet och nu ordförande för nätverket Liberala Seniorer, lyckats påverka Folkpartiets rapport "Alla människor är olika – också när vi blir äldre" inför det kommande valet.
Här följer en sammanfattning av folkpartiets förslag:

1. Vi vill införa en nationell garanti för äldreomsorgen med mätbara och tydliga kvalitetskrav, för att äldre ska veta vad de har rätt att förvänta sig av äldreomsorgen. Folkpartiet föreslår en ”garantimiljard” för äldreomsorgen. De kommuner som ansluter sig till garantin och i huvudsak lever upp till åtagandena gentemot de äldre i kommunen för del av stimulanspengarna. Ytterligare ett krav är att kommunen inför ekonomisk kompensation till den äldre om kommunen inte håller vad den lovar.

2. Folkpartiet vill lagstifta om en parboendegaranti som ger äldre par rätt att bo tillsammans, om de så vill, i ett äldreboende, även om deras behov av vård- och omsorgsboende skiljer sig åt. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som vårt att splittra par mot deras vilja.

3. Vi vill stoppa sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre. De ska få särskild hjälp med att hitta fram i vården, och alla remisser, läkemedel och så vidare ska samordnas för dem.

4. Vi vill skapa möjligheter för vårdgivare att arbeta över kommun- och landstingsgränsen, så att de kan erbjuda äldre både sjukvård och hemtjänst samt äldreboenden i en och samma organisation.

5. Senast 2014 ska alla äldre erbjudas valfrihet i äldreomsorgen, annars bör vi lagstifta.

6. Valfriheten i boendet måste öka. Folkpartiet anser att fler trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden behövs. Därför vill vi fortsätta ge statliga investeringsstöd till dessa boenden.

7. Våld och övergrepp mot äldre är ett dolt och försummat problem. Vi vill ta fram en nationell handlingsplan för hur man kan förebygga detta samt hjälpa dem som utsatts.

8. Det är dags att förändra synen på äldre. Vi vill förbjuda åldersdiskriminering inom alla samhällsområden.

9. Idag innehåller många regelverk och avtal hinder för äldre som vill jobba efter 67-årsdagen. Många av dessa hinder är onödiga och bör tas bort. Vi vill utreda möjligheten att stanna kvar i arbetslivet efter 67 års ålder.

10. Äldres självbestämmande i vardagen ska öka. Vi vill öka skattereduktionen för hushållsnära tjänster för äldre över 80 år (RUT-avdrag).

11. Pensionärerna är en av de grupper som drabbats hårdare än andra av krisen. När vi nu lägger grunden för Sveriges utveckling framöver är det viktigt att se till att pensionärerna får del av förbättringarna. Det tredje steget i sänkt pensionärsskatt gör också att skillnaden i beskattning och pension och arbetsinkomst minskar, vilket Folkpartiet varit pådrivande för.Senast ändrad: den 10 augusti 2010 16:20  
Länk: http://www.folkpartiet.se

Hillesgårdens höstprogram på gång [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Hillesgårdens onsdagsprogram för hösten presenteras på www.hillesgarden.se från lördagen den 7 augusti. Programmet finns också att hämta i Hillesgårdens broschyrställ i restaurangbyggnaden och i entrén till parken. Vad kan vara trevligare än att kombinera hämtningen av programmet med en tur i den trevliga parken och lördags- eller söndags lunch i den trevliga restaurangen.
Under tiden 9-11 augusti kommer programmet att köras ut till bl a bibliotek och ett antal turistbyråer på hundratalet större orter i Skåne, Halland och Småland.

Senast ändrad: den 5 augusti 2010 11:30  
Länk: http://www.hillesgarden.se

Hälsobullar är inte alltid räddningen [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Now we know who the sinesble one is here. Great post!
Senast ändrad: den 3 augusti 2010 11:29  
Länk: http://www.google.com/

Inkomstpensionen sänks 2011 [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Inkomstpensionen sänks nästa år med 4,3 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en sänkning med 512 kronor. Garantipensionen höjs med knappt 1 procent, cirka 70 kronor i månaden för de som bara har garantipension. Premiepensionens förändring bestäms först i december.
Allt enligt ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten på vars hemsida du kan hitta utförligare information under "Aktuellt och press". Här kan du också hitta information om andra försäkringsfrågor och beräkna din pesnion eller ditt eventuella bostadsbidrag.
Senast ändrad: den 2 augusti 2010 09:15  
Länk: http://www.pensionsmyndigheten.se

Tänk igenom din reseförsäkring [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Staten ska ha en beredskap att hjälpa svenskar vid en katastrof i ett annat land. Men den som får hjälp ska betala vad det kostar. Det är enligt TT, vad som gäller från och med den 1 augusti då den nya lagen träder i kraft.

Efter flodvågskatastrofen 2004 blev det uppenbart att såväl en tydlig organisation som ett regelverk för statens ansvar vid en katastrof utomlands saknades.
– Nu sätter man ner foten och säger att regeringen har ansvar för att ha en kris- och katastrofberedskap, säger Patric Nilsson, departementssekreterare vid UD:s konsulära och civilrättsliga enhet.
Samtidigt konstateras att det är den enskilde individen som blir ersättningsskyldig för kostnader för transporter och hälso- och sjukvård som kan knytas till dig om du råkar ut för en kris eller katastrof då du är utanför Sveriges gränser.
– Många har en klar övertro till vad statens ansvar är vid en kris. Vissa lämnar landet utan försäkring och händer det någonting så tror man att staten ska ordna allting praktisk men så är det inte, säger Patric Nilsson.
Han råder alla som ska resa utomlands att se över sina försäkringar så de även täcker kostnader som kan uppstå i en katastrofsituation.


Senast ändrad: den 2 augusti 2010 09:05  

Stefan Sauk kraftsamlar för alzheimerforskningen [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Inför tusentals människor sa Stefan Sauk ja till uppdraget som ordförande i Alzheimerfonden. Han gjorde det på Stora scenen i Kungsträdgården inför alla som samlats för att genomföra världsrekordförsök i Togatåg den 20 maj till förmån för alzheimerforskningen. Publiken jublade länge, högt och hoppfullt!

Hjärnans Magasin ställer fem frågor till Stefan Sauk och får klara besked. Målet med hans engagemang är mer pengar till alzheimerforskningen. Du kan läsa frågor och svar på www.alzheimerfonden.se .

Senast ändrad: den 2 augusti 2010 08:55  
Länk: http://www.alzheimerfonden.se

Säg “värdig äldreomsorg” och jag somnar [ Redigera ]     [ Ta bort ]
At last, semoone comes up with the "right" answer!
Senast ändrad: den 9 juli 2010 11:09  
Länk: http://www.facebook.com/

Egyptenrusning - 133 procents ökning [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Intresset för Egyptenresor är större än någonsin enligt Fritidsresor, som har bokat
133 procent fler resor jämfört med föregående vinter. Nu sätts extraflyg in från Norrköping, Växjö och Örebro.

- Näst Thailand är Egypten är vår bäst bokade vinterdestination. Därför ökar vi med ytterligare 1 700 platser från Norrköping, Växjö och Örebro, säger Bassam el Mattar, Fritidsresors Sverigechef.

Egypten växte kraftigast redan vintern 2009/10.

- Förmånliga priser, ett stort utbud av all inclusive, fantastisk snorkling och kort flygresa lockar, säger Bassam el Mattar.

Till nästa vintern utökas antalet platser med 50 procent till både Hurghada och Sharm el Sheikh. Dessutom erbjuds nyheten Marsa Alam med Coraya Bay, ett familjevänligt dykparadis i en vik med eget vindskyddat korallrev och långgrund strand.

Senast ändrad: den 9 juni 2010 12:16  
Länk: http://www.fritidsresor.se

Billigare anställa pensionär vid samma krav på nettolön [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Regeringen hänvisar vanligen till arbetslinjen då pensionärernas skattenivå kommer på tal. Svenskt Näringslivs Ekonomifakta har gjort beräkningar utifrån ett scenario där en arbetsgivare har en vakans och tre kandidater till tjänsten. En 66-åring, en 40-åring och en 25-åring. Enligt arbetsgivarens bedömning klarar alla jobbet lika bra. De har det gemensamt att de alla vill ha ut 20 000 efter skatt.
Vem ska arbetsgivaren anställa. Det finns naturligtvis många aspekter att beakta. Sett till kostnaderna är det emellertid för en gångs skull fördel för pensionären.

40-åringen mot 25-åringen
Inkomstskatten är lika hög för båda. Grundavdrag och jobbskatteavdrag är lika stora. Däremot skiljer det sig åt när det gäller arbetsgivaravgiften. För 25-åringen är den hälften så hög som för 40-åringen. Alltså fördel för 25-åringen.

66-åringen mot 25- och 40-åringen
För personer över 65 år förstärktes grundavdraget både 2009 och 2010. Vidare är jobbskatteavdraget högre för personer över 65 år än för 25- och 40-åringarna. Det krävs alltså inte lika stor bruttolön för att 66-åringen ska få ut 20 000 kr jämfört med de båda andra åldersgrupperna. Dessutom är arbetsgivaravgiften för 66-åringen mindre än en tredjedel av den normala avgiften. Alltså fördel för 66-åringen.

I kronor räknat måste arbetsgivaren betala 30 324 kr för 26-åringen, 34 506 kr för 40-åringen och 27 136 kr till 66-åringen för att alla ska kunna få en nettolön om 20 000 kr. Och då har det inte tagits hänsyn till 66-åringens erfarenhet.
Senast ändrad: den 7 juni 2010 08:48  

Volkswagen Touran pensionärernas val i Miljöbästa bil 2010 [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Det blev gasbilen Volkswagen TSI EcoFuel som segrade när en jury av pensionärer granskade bilar utvalda av Gröna Bilister.

– Pensionärer är en mycket heterogen grupp, med ett längre perspektiv än oss andra på bilen. De har dessutom andra krav, Ofta två i bilen, men ibland flera barnbarn som följer med på utflykt. kommenterar Jakob Lagercrantz ordförande i Gröna Bilister.

Urvalet skedde på STCC banan i Göteborg, där jurygrupperna fick testa de olika bilarna under en eftermiddag den 1a juni.

Pensionärerna motiverar sitt val så här:
65+ är den mest heterogena gruppen av bilköpare. Den sträcker sig från spänstfenomen till människor med ganska många åldersförändringar. De flesta 65+ i dag lever ett rörligt liv, ofta med ”transportåtaganden” inom familje- och vänkretsen. Vi har därför sökt en bil med åtminstone godtagbart in- och ursteg, där fyra personer sitter bekvämt och som man lätt får in en barnvagn eller rollator i. Det är också önskvärt med ISOfix-fästen för bilbarnstolar, eftersom många föräldrar har som villkor att 65+:s barnbarn sitter i godkända stolar.

Det nästan alla 65+ har gemensamt är väsentligt minskade inkomster sedan man gått i pension. Därför är det önskvärt att bilens totalkostnader är måttliga.

Bränslet står i fokus när det gäller miljön. Vi har denna gång gjort en markering genom att välja in en gasbil, trots svårigheterna som de få tankställena medför; därtill kommer att gasbilarna är dyrare i inköp.

Etanolen är numera lättåtkomlig, men är kanske ändå en parentes, men denna parentes sträcker sig sannolikt längre i tiden än livslängden för den bil man köper i dag. Vi har tagit med en dieseldriven bil. Det är i princip inget vi vill göra, men bilens praktiska fördelar i förhållande till priset har lett till valet.

Pensionärernas val:
1. VW Touran TSI EcuFuel
2. Ford Focus 1,8 FFV
3. Skoda Roomster TDI Greenline

I pensionärsjuryn ingick:

Pensionärjuryn
Rune Blomgren, Torslanda
Per-Olof Staberg, Göteborg
Kurt och Maj Tedenbrant, Göteborg

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Senast ändrad: den 4 juni 2010 12:29  
Länk: http://www.gronabilister.se

Japanskt forskarbesök hos nätverket Aktiv Senior [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Fem japanska forskare från ansedda Research Institute of Construction and Economy (RICE) besöker nätverket Aktiv Senior i Bjärshög den 10-11 juni för att diskutera äldreboendeformer i Sverige nu och i framtiden. Delegationen leds av RICE´s direktör Toshiro MATSUSHITA.

Under Skåneresan kommer delegationen även att besöka Södertorpsgården/Neptuna i Malmö och Vigs Ängar i Köpingebro.

Senast ändrad: den 4 juni 2010 12:06  

1/6 lanseras första lustsajten riktad mot 50plus-are [ Redigera ]     [ Ta bort ]
1 juni lanseras lust50plus.se, en ”första-lust-hjälpen” för mogna människor.
Sidan innehåller målgruppsanpassad information, rådgivning och butik.
Nytt fenomen är att man kan prenumerera på lusttips och njutningsrekvisita.
Sajten kom till efter en marknadsundersökning bland målgruppen. Den visade att
61 % önskade rådgivning inom sex och samlevnad (och produkter) som vänder sig till just dem, människor i och efter menopausen, med de problem som kan uppstå när kroppen åldras även i detta avseende.
Besökaren finner utvalda produkter, möjlighet att ställa frågor till sexolog och urolog, prenumerationserbjudanden, information om diverse problem som kan uppstå samt inspiration från kända ansikten.
Under juni är det erotikpedagogen Ylva Franzén som personligt delar med sig av tips på hur man ”kryddar” ett långvarigt förhållande för fortsatt lust och kärlek.
Mia Ekander startade 1997 Sveriges första hempartyverksamhet inom lust och erotik, 2009 erotik-outlet i Ullared och nu alltså Sveriges första lustbutik för mogna människor.
För ytterligare information:
www.lust50plus.se / Mia Ekander, tel 0733-10 16 06 alt mia.ekander@lust50plus.se.

Senast ändrad: den 1 juni 2010 11:38  
Länk: http://www.lust50plus.se

Anhörigriksdagen 2010 – en kort rapport. [ Redigera ]     [ Ta bort ]
I thought I'd have to read a book for a dicosevry like this!
Senast ändrad: den 31 maj 2010 14:25  
Länk: http://www.bing.com/

Reducerade kryssningspriser [ Redigera ]     [ Ta bort ]
"Lågvattentider" för kryssningsrederierna möjliggör nu kryssningsresor till mycket reducerade priser.

Amerikanska 50+organisationen AARP berättar i sin medlemstidning AARP The Magazine (upplaga över 40 miljoner exemplar) om hur finanskrisen minskat antalet bokningar hos de stora internationella kryssningsrederierna. Kryssningarna har härigenom i hög grad blivit en köparnas marknad.
Speciellt förmånliga är priserna om man kan tänka sig att resa i perioderna mellan hög- och lågsäsong. T ex till Karibien i september och oktober eller till Hawaii sent i augusti, sent i november, februari eller maj eller i Medelhavet i mars eller november.

Kan man dessutom tänka sig att vänta med bokningen till sista minuten så närmar sig priserna många gånger vad det kostar att leva hemma, om man bortser från flygresorna till och från utgångshamnen för kryssningen. Sista minuten betyder dock här närmast sista veckan då amerikanska kryssningsbolag av säkerhetsskäl måste avsluta bokningarna fyra dagar före avgång.

Den som känner sig osäker att boka själv kan vända sig till resebyråer som BIG Travel eller Resia som erbjuder omfattande kryssningsprogram.


Senast ändrad: den 31 maj 2010 08:52  
Länk: http://www.aarp.org

Boaktiv Landgången - ett nybyggt gemenskapsboende för seniorer (+40). [ Redigera ]     [ Ta bort ]
I utkanten av Malmö, nära strandängarna söder om Öresundsbron, ligger två bostadslängor med vardera 20 lägenheter och ett trapphus med hiss, ett storkök, matsal och andra gemenskapslokaler.
Där finns sen ett år tillbaka ett nybildat kooperativ, vars medlemmar inte kände varandra på förhand, men som nu lagar middag tillsammans, sköter fastigheten och trädgården och har olika fritidsaktiviteter ihop. En del är yrkesarbetande, andra pensionärer, de flesta är ensamstående men några är gifta par. Många är från Skåne, men en del kommer från andra håll i Sverige eller från andra länder. Därtill kommer ett antal hundar och några katter. Samt barn och barnbarn som kanske kommer på besök i helgerna.
Upplåtelseformen kallas kooperativ hyresrätt. Det betyder att de boende har en förening som hyr fastigheten av ett bostadsbolag, och sen i sin tur hyr ut de enskilda lägenheterna till sina medlemmar. Det är alltså ett slags mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt, som ger inflytande åt de boende, lägre bostadskostnad och större trygghet. I stället för insats betalar man en depositionsavgift som man får tillbaka när man flyttar ut, och man betalar sen en månadshyra som är lägre än i jämförbara hyreslägenheter.
Hittills har trafikförbindelserna till Malmö centrum varit otillfredsställande, men från den 12 december när Citybanan öppnar kommer man in till stan på ca 15 minuter med buss/tåg. och får dessutom ett stort kommersiellt centrum på bekvämt avstånd i Hyllie.
I dagsläget finns ett fåtal lediga lägenheter, och man kan också anmäla intresse för framtida inflyttning. Mer information finns tillgänglig på www.boaktiv.se eller telefon 0704-430666.

Senast ändrad: den 20 maj 2010 10:38  
Länk: http://www.boaktiv.se

Vi äldre är starka och självständiga konsumenter [ Redigera ]     [ Ta bort ]
You're on top of the game. Thanks for sharnig.
Senast ändrad: den 4 april 2010 13:46  
Länk: http://www.google.com/

Varierande pensionsprognoser [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Hos många pensionsbolag kan man själv lägga in uppgifter om sparande och inkomster för att få fram en personlig prognos för pensionen.
Folksam har, enligt Dagens Nyheter, jämfört de olika bolagens prognoser och resultatet varierar kraftigt. I en del fall där pronoserna visar pension per månad skiljer det flera tusen mellan resultaten.
Orsaken till de stora variationerna är att olika bolag använder olika förutsättningar för beräkningarna. Det gällere t ex antaganden om avkastning, löneutveckling och livslängd.
Folksam vill nu att branschen samlas och utarbetar en gemensam standard för att underlätta för spararna att jämföra.
Senast ändrad: den 30 mars 2010 11:11  
Länk: http://www.dn.se

phdUBoQbYRNPN [ Redigera ]     [ Ta bort ]
auto insurance aylla auto owners insurance 46169 home refinance bzp mortgage refinance rates >:)
Senast ändrad: den 26 mars 2010 08:17  
Länk: http://www.dearandfrom.com/home.html

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen [ Redigera ]     [ Ta bort ]
- Det är historiskt att en nationell värdegrund för äldreomsorgen nu kan bli verklighet. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges. Dessutom föreslås kommunerna få befogenheten att kompensera äldre som inte fått den omsorg som de har rätt till. Det här är insatser som innebär stor skillnad för den enskilde. Förslagen är viktiga pusselbitar i regeringens ambitioner att skapa en mer värdig äldreomsorg. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av den kommande lagrådsremissen Värdigt liv i äldreomsorgen med mera.

I kommande lagrådsremiss föreslår regeringen en rad åtgärder för att utveckla äldreomsorgen och tre lagändringar är aktuella:

1. En bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrunden ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen. En sådan värdegrund i verksamheten kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet t.ex. privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för 2010 och därefter årligen 80 miljoner kronor bland annat för att implementera värdegrunden i äldreomsorgen. Det behövs ett bidrag till bland annat kompetensutveckling av främst arbetsledare och biståndshandläggare, men också till ett handlednings- och informationsmaterial. Resurstillskottet ska finansiera utbildning för cirka 5 000 arbetsledare och cirka 2 500 biståndshandläggare över hela landet.

2. En bestämmelse i SoL om att den äldre personen, så långt möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre personers inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänstinsatserna. Men möjligheten att kunna påverka insatsernas utformning bör finnas oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt boende. Genom lagändringen vill regeringen stödja och förstärka en utveckling som redan pågår i olika kommuners hemtjänst. Denna lagändring tillsammans med regeringens övriga valfrihetsreformer kommer kunna underlätta för äldre att få välja och ha reell delaktighet.

3. En lagändring som ger kommunerna befogenhet att lämna kompensation till en enskild person. Förutsättningen för denna befogenhet är att kommunen inte klarat av att ge ett beslut i tid, eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som socialnämnden garanterat. Många äldre personer som är i behov av insatser inom äldreomsorgen har av olika skäl svårt att framföra kritik och att hävda sin rätt. För de kommuner som så önskar finns nu ett instrument för att tydliggöra för brukare och övriga medborgare att individens behov ska respekteras. Den föreslagna befogenheten innebär dock inte någon förändring av kommunens ansvar enligt andra bestämmelser.

Lagändringen stärker framförallt möjligheten att upprätta lokala värdighetsgarantier. Värdighetsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att värdighetsgarantier ska utformas lokalt. Regeringen gör samma bedömning: de kvalitetsnivåer som behöver finnas inom äldreomsorgen är i första hand varje kommuns ansvar. Att garantin bör vara lokal bärs också upp av det faktum att garantin bör vara den ansvariga huvudmannens utfästelse gentemot den äldre personen som omfattas av socialtjänstens verksamhet. Regeringen avser att stödja upprättandet av värdighetsgarantier. Under det kommande året kommer regeringen - i samarbete med SKL - därför att ge de statliga stimulansbidragen till äldreomsorgen en mer prestationsbaserad inriktning.Senast ändrad: den 14 januari 2010 11:30  
Länk: http://www.sweden.gov.se/sb/d/12483/a/137794

Nytt hjälpmedel för äldrevård i hemmet [ Redigera ]     [ Ta bort ]
Ett enkelt hjälpmedel för att kommunicera med vårdtagare har sett dagens ljus. Verktyget heter ippi och är en avknoppning från Ericsson. Företaget Inview har utvecklat det med stöd från Teknik för äldre som handhas av Hjälpmedelinstitutet. Verktyget ansluts till en konventionell TV apparat och manövreras med en enkel fjärrkontroll. Produkten är i första hand avsedd för kommuner och andra företag som arbetar med äldrevård. Bland funktionerna kan nämnas: ta emot meddelanden, visa meddelanden och foto på TVn, skicka och svara på meddelanden, brevlåda och fotoalbum, välja dagens mat, avbeställa besök, kontaktpersoner, vem kommer på besök idag, telefonlista etc. Företaget Inview anger att det i första hand är avsett för kommuner och vårdinrättningar men privatpersoner kan också använda det för att lättare hålla kontakt med sina anhöriga som sitter ensamma i hemmet. Priset är förhandlingsbart
(läs: kvantitetsberoende). Men för privatpersoner anges siffran ca 4300 SEK.

Det är ett intressant hjälpmedel i synnerhet med tanke på alla problem med bedrägeriförsök. Här kan man informera hentjänstbehövande om vem som kommer och när, för att undanröja missförstånd och lugna individen. Med andra ord öka tryggheten för vårdtagarna. Verktyget passar mycket väl in i trygghetsboendekonceptet för personer som vill känna trygghet och för dem som vill vara i nära kontakt med sina tillsynbehövande anhöriga.

Systemet har redan nått en internationell spridning. Lösningen är flerfaldigt prisbelönt och har nominerats till det prestigefyllda Global GSM Award samt vunnit det Svenska Embedded priset. MICASA Stockholms kommunala fastighetsbolag håller på att testa systemet i större omfattning i syfte att öka individens trygghetskänsla och samtidigt reducera omkostnaderna.
Även Sigtuna kommun startar ett projekt under namnet ”tryggare äldreomsorg med ippi”.

Aktivsenior kommer att bevaka projekten och rapportera från det under projektets gång.

Stefan


 
Press center

gbBaAQdHMvpwQy
VFcRiOlSEAGyITXr
JLtTRGjMLeYy
toEblpfQtEcDOt
EftlPnIEjrgp
  
Aktuellt

Ange titel
Konferens
Ange titel
Framtidens 55plusboe
SeniorBo-seminarium
 


 
 
 
  powered by iPublish 3.0