Aktiv Senior-nätverket

Aktiv Senior-nätverket är en kombination av

  • Ett aktiv nätverk och idékälla för 55+-personer,
  • En webbplats med nyheter, ide´- och faktainformation och kontaktutbyte,
  • En resurs- och kunskapskälla för och om gruppen 55+ med tyngdpunkt på frågor om boende för 55+,

Allt med inriktningen att tiden efter 55 ska vara något att njuta av och för yngre att se fram mot.

Till tjänsterna som vänder sig till såväl privatpersoner, organisationer, medier, företag som myndigheter hör bland annat:

  • Webbplatsen www.aktivsenior.se i kombination med e-nyhetsbrev och blogg,
  • SeniorKompetens bestående av aktiva Aktiv Senior-medlemmar som kan tänkas ställa upp med sin kompetens och erfarenhet i olika sammanhang,
  • SeniorBo-toppen, som är ett kvalitativt urval och lättöverskådliga presentationer av bra, bättre och bäst senior-, trygghets- och särskilda boenden runt om i Sverige

Aktiv Senior-nätverket startades 2003- med inriktning på att hjälpa medlemmarna till att aktivera sig inom ett antal olika områden av intresse för 55+gruppen. Vi arbetade bland annat med olika förmåner, mässaktiviteter, resor och opinionsbildning av olika slag. Redan efter några år började vi dock allt mer koncentrera oss på boendefrågan för seniorer där vi fann att det fanns stora behov som ingen riktigt ägnade sig åt. Vi byggde i detta sammanhanget upp en omfattande kunskapsdatabas om seniorboende i olika former som såväl medlemmar som samarbetspartners hade tillgång till via www.aktivsenior.se . Nästa steg blev en registrering av i stort samtliga befintlig och planerade senior- och trygghetsboenden som fanns i landet i SeniorBo-guiden. Nätverket Aktiv Seniors SeniorKompetens-medlemmar arrangerade under de här åren flera årliga konferenser kring seniorboende runt om i landet och medverkade som föreläsare vid andra. SeniorKompetens-medlemmarna medverkade också som pådrivande och sakkunniga vid utvecklingen av seniorboende- och trygghetsboendeprogram inom flera såväl större som mindre fastighets- och byggföretag.