Vad är Nätverket Aktiv Senior?

Aktiv Senior-nätverket är en kombination av

  • Ett aktiv nätverk och idékälla för 55+-personer,
  • En webbplats med nyheter, ide´- och faktainformation och kontaktutbyte,
  • En resurs- och kunskapskälla för och om gruppen 55+ med tyngdpunkt på frågor om boende för 55+,

Allt med inriktningen att tiden efter 55 ska vara något att njuta av och för yngre att se fram mot.

Vad är SeniorKompetens?

Seniorkompetens är ett nätverk av 55+personer med erfarenheter från olika kunskaps- och yrkesområden som lämnat de dagliga arbetsuppgifterna men fortsatt vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i samhället och träffa andra i samma situation för att utbyta kunskaper, åsikter och att umgås. En stor del av kontakterna sker över Internet.

SeniorKompetens-personerna är i varierande omfattning beredda att ställa upp som kontaktpersoner, mentorer, konsulter och föreläsare i sammanhang där deras komprtens och yrkeserfarenhet kan vara av intresse. Vissa SeniorKompetens-personer kan efter personlig överenskommelse hyras in som konsulter, rådgivare, styrelsemedlemmar,samtalspartner eller extra kapacitet för viss tid.

Vad kostar det att ingå i Nätverket?

“Medlemsskapet” i Nätverket Aktiv Senior är mycket oformellt och samtidigt utan kostnad.

Detsamma gäller för medverkan i SeniorKompetensgruppen – där vi dock förväntar oss att du ska vara intresserad av att delta aktivt i kunskaps- och åsiktsutbytet.

Är Nätverket en förening, företag eller vad är det?

För det första så är Nätverket politiskt och religiöst obundet.

Från början var vi tvungna att vara registrerade som bolag för att få tillgång till internetadressen www aktivsenior.se .Det visade sig snart också vara bra med bolagsformen då det gällde att kunna förmedla konsulttjänster och liknande. Bolaget bedrivs som non profit-företag.

Hittar du inte det du söker? Skicka din fråga till oss!