SeniorKompetens

Seniorkompetens är ett nätverk av 55+personer med erfarenheter från olika kunskaps- och yrkesområden som lämnat de dagliga arbetsuppgifterna men fortsatt vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i samhället och träfa andra i samma situation för att utbyta kunskaper, åsikter och att umgås. En stor del av kontakterna sker över Internet.

SeniorKompetens-personerna är i varierande omfattning beredda att ställa upp som kontaktpersoner, mentorer, konsulter och föreläsare i sammanhang där deras komprtens och yrkeserfarenhet kan vara av intresse. Vissa SeniorKompetens-personer kan efter personlig överenskommelse hyras in som konsulter, rådgivare, styrelsemedlemmar,samtalspartner eller extra kapacitet för viss tid.