Nätverket Aktiv Senior arbetar med utgångspunkt från mer än 10 års erfarehet och registrering av senior-, trygghets- och särskilda boenden med utveckling av en lättöverskådlig presentation av ett kvalitativt urval av svenska senior-, trygghets- och särskilda boenden. För mer information se under hyúvudrubriken “SeniorBotoppen”.