SeniorBoToppen

SeniorBO-toppen är en lättöverskådlig presentation av ett kvalitativt urval av svenska senior-, trygghets- och särskilda boende . Därtill efterhand även exempel på särskilt intressanta boenden för äldre runt om i världen.

De svenska boendena kommer att presenteras i de tre kvalitetsnivåerna “bra”, “bättre” och “bäst”.

“Bra” står här för väl genomtänkt och fungerande boende enligt av Aktiv Senior uppställda specifikationer för senior- och trygghetsboende samt av Socialstyrelsen uppsatta regler för särskilda boende.

“Bättre” står för boenden för seniorer som utöver grundfunktionerna för “Bra” erbjuder något extra både då det gäller boendekvalitet och social samvaro och att även erbjuda väl fungerande boendekvalitet vid förändrade livsformer.

“Bäst” avser boende för seniorer enligt kraven för “Bra” och/eller “Bättre” och samtidigt till en kostnad som huvuddelen av seniorerna kan förväntas vara beredda att betala för det aktuella boendet.

De utvalda boendena kommer att presenteras överskådligt i både text och bild samt med uppgifter om belägenhet i landet och om möjligt med rundvandring med hjälp av Google Maps.