Ulf Selin

Ändra ditt omslagsfoto
Ändra ditt omslagsfoto
Ulf Selin är projektsamordnare samt VD för Nätverket Aktiv Senior sedan mer än 10 år och har varit med om en mycket intressant utveckling av nätverkets aktiviteter.
Status för denna avändare är Approved
6 år sedan i: Nytt från Aktiv Senior Inga kommentarer